Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

10 anledningar att ta klimatförändringarna på allvar

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2018 06:45 CEST

Polarisarna smälter medan koldioxidutsläppen fortfarande ökar 

En tidningsartikel som väckt intresse nämner några konkreta faktorer som kan härledas direkt till det sviktande miljöhotet och klimatet med de höga temperaturerna vi ser idag. Klimatförändringar som vi känner till dem är den senaste tidens extremväder och tidigare stormen Gudrun. Mer extrema händelser hittar vi i USA och stormen Katrina som ställde tusentals människor utan hem och lamslog en hel infrastruktur med handel och vandel och stora ekonomiska kostnader som konsekvens. I Metro listas 10 anledningar varför vi ska ta miljöhotet på högsta allvar. De menar att även om vi får ett totalstopp på utsläppen idag - vilket är en praktisk omöjlighet - så skulle ändå temperaturerna fortsätta stiga i många år då de förändringar vi ser idag är konsekvenser utav handlingar som gjorts någon gång under 1900-talet. Det kan ta 10-20 år innan vi ser någon ändring i temperaturhöjningarna runt om i världen. Koldioxidmängden ligger enligt författaren stabilt i atmosfären över 400 ppm och vi måste ned till 350 ppm i slutet av detta århundrade. På jorden är smältande polarisar ett problem medan det skapar ett problem i atmosfären med ånga som i sin tur också bidrar till växthuseffekten. Även Kina som öppnat ögonen för miljöhotet har blivit så överbefolkat att smogmolnen gör att solstrålarna inte tar sig ner till marken deras nedstängning av kpolkraftverk och övergång till solkraft och solenergi kommer i det korta loppet bidra till en ökat uppvärmning. 

Läs hela artikeln här. 

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2018 © Eco by Sweden