Inspirera

10 frågor till författaren till vårens viktigaste bok.

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 07:31 CET

Hur kom det sig att du skrev boken?

– Jag hittade en forskningsrapport som visade på att för kontrollerande chefer begränsade företagens resultat då medarbetarna presterade sämre. Det fick mig att tänka på att kontrollbehov både är ett problem i den individuella utvecklingen, i grupper och organisationers arbete och i föräldraskap. När det fanns lite skrivet på temat så satte jag igång.

Hur har ditt eget kontrollbehov tagit sig uttryck?

– Det var mycket i min ungdom som jag inte hade kontroll över, men av en slump upptäckte jag att maten och ätandet – det kunde jag i alla fall kontrollera. Jag kunde också styra min omgivning genom att inte äta. Jag fick uppmärksamhet och det blev uppståndelse kring att jag var så smal. Jag hittade en sak i det yttre som jag kunde kontrollera och det var en jättekick – tills jag en dag hade fastnat i ett beteendemönster som jag inte kunde styra över längre. Jag har också haft kontrollbehov att saker ska bli som jag har tänkt mig, på mitt sätt och som jag har bestämt men de har jag lyckats utveckla innan det kostat mig mer än energi.

Är alla kontrollmänniskor i någon mening?

– Nej, många känner inte alls igen sig i beskrivningen. De ser kontroll som ordning och reda och tycker att det låter avundsvärt att kunna ha det i sitt liv. Kontroll är positivt – om det inte styr ens liv så att vi måste ha kontroll och har svårt att fungera när vi ej kan upprätthålla kontrollen.

Hur agerar en chef med kontrollbehov?

– Genom att försöka ha total kontroll över sina medarbetare. En sådan chef är en belastning, inte bara för sig själv, utan även för medarbetarna eftersom kontrollen kväver deras kreativitet. Det är som i relationen mellan barn och föräldrar: medarbetare som är betrodda om att klara saker gör det också. När vi är betrodda, men samtidigt känner att vi har stöd – då fungerar vi bäst.

Varför blir man kontrollerande?

– För att omvärlden ger uppskattning och beröm när vi har det fint och välstädat hemma, eller när texten vi skriver är nära nog perfekt. Kontroll leder på det sättet till positiva känslor: Chansen för beröm ökar och risken för obehaglig kritik minskar. Barn som blir bekräftade för olika saker – inte bara för hur fint de gör eller hur duktiga de är – löper mindre risk att bli kontrollerande vuxna.

Går det att reparera i vuxen ålder?

- Den största begränsningen är om man torr att något är statiskt i ens liv bara för att man har uppnått en viss ålder. Desto förr vi sätter i system att förändra något och dagligen göra medvetna val desto snabbare får vi andra resultat.

Du skriver att kontrollbehov beror av känslorna, utveckla?

– I min bok skriver jag om hur viktigt det är att tillåta alla sorts känslor. Att vara arg, eller förbannad, och ledsen kan vara berättigat. Det är för att vi har svårt att acceptera negativa känslor som vi i Sverige har en så hög andel människor som inte mår psykiskt bra. Vi bannlyser känslor, i stället för att se även det som är ledsamt som en del av livet.

Går det att få kontroll över sitt kontrollbehov?

* I stället för att försöka kontrollera människor, vädret eller börsen – sätt fokus på det du kan kontrollera: dina tankar om dig själv, ditt fokus och den mening du väljer att koppla till saker som händer.

* Utnyttja din kontrollförmåga till något kreativt och ta makten över ditt eget liv genom att bli vän med ditt kontrollbehov.

*Och träna. Utmana ditt obehag genom att  ändra på det invanda konstrollmönstrerna en aning genom att sätta upp utmaningar för dig själv. Försök att hitta ett mellanting mellan full kontroll och ingen kontroll alls. I stället för kontroll sju gånger per dag, försök att bara ha kontroll en gång per dag.

*Ta kontroll över kontrollbehovet och kompensera berömmet från andra med beröm från dig själv. ”Det är kaos i köket, men jag känner mig fullt tillräcklig när jag ligger på soffan.”

Det finns hopp alltså?

– Absolut! Den största insikten är den att vi har ett val i varje stund. För varje dag jag ställer tallriken någon annanstans erövrar jag ännu lite mer frihet.

Hur kommer det sig att du valt engelska titeln 'Let go'?

- Jag har valt engelska uttrycket ’let go’ för det står för att använda mod för att släppa och frigöra i större utsträckning än ’att sluta’ vilket för mig är ytterligare en begränsning av något. För en del av mina klienter har deras ’Let go’ inneburit att de sadlat om totalt i sina liv eller börjat uppskatta det de har och det de är så mycket mer.'

Emma Pihl. Let go! Bli fri från ditt kontrollbehov. Forum förlag.