SalusAnsvar AB

10 konceptkunder – årets mål är nått!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 10:20 CEST

SalusAnsvars målsättning var att vid slutet av 2003 ha tio konceptkunder. Det målet är nått i och med att organisationerna Jusek, Agrifack och Sveriges fartygsbefälsförening nyligen blivit konceptkunder.

En konceptkund är en organisation som har ett samarbete med SalusAnsvar inom spara, låna och försäkra, samt marknadsför dessa erbjudanden under sitt eget varumärke. Vid ingången av året hade SalusAnsvar fem konceptkunder.

- Att vi redan före halvårsskiftet har tio konceptkunder ser jag som ett kvitto på styrkan i vår affärsidé. Vårt tydliga fokus på organisationer vinner förtroende i samma takt som vi vinner marknadsandelar, säger Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar.

Följande organisationer är i dag konceptkunder:

Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Vårdförbundet
SACO:s tjänstemannaförbund SRAT
IOGT-NTO
Praktikertjänst
Sveriges Psykologförbund
Tjänstetandläkarföreningen
Agrifack
Jusek
Sveriges fartygsbefälsförening
Tillsammans har dessa organisationer cirka 285 000 medlemmar.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.