Högskolan på Gotland

10 miljoner till forskningsprojekt om bevarandet av landsbygdskyrkor

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 07:30 CEST

Högskolan på Gotland har i samarbete med Conservation Centre "Kanut" (Estland) och Tallinn University of Technology initierat ett forskningsprojekt för ”Hållbar förvaltning av lansbygdskyrkor med historiskt värde i Östersjöregionen.  Projektet delfinansieras av Europeiska Unionens Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013. Budgeten för projektet är ca 10 miljoner kronor. Projektet kommer att avslutas i slutet av 2013.

Projektet ska utveckla nya strategier för förvaltning samt metoder för hållbart underhåll av landsbygdskyrkor med kulturhistoriskt värde.

– Landsbygdskyrkor är vanliga landmärken i alla länder runt Östersjön. En gång i tiden hade de en central position i lokalsamhället men nuförtiden är värdet mestadels kulturhistoriskt. De flesta av dessa kyrkor är klassade som värdefulla att bevara men enstaka församlingar saknar ibland resurserna samt att det brister i samordning, säger Tor Broström som är professor i byggnadsvård vid Högskolan på Gotland.

För att läsa mer om hållbar förvaltning av byggnader med kulturhistoriskt värde
se www.sparaochbevara.seKontaktperson: Tor Broström (projektledare)

E-post: tor.brostrom@hgo.se

Telefon: +46498299922

Högskolan p åGotland