Högskolan i Kalmar

10 miljoner till IT-stödd distansundervisning

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 09:07 CEST

Högskolan i Kalmar har genom Nätuniversitetet, tilldelats ytterligare 8,9 miljoner kronor för IT-stödd distansutbildning under 2003. Tillsammans med de 1,5 miljoner Högskolan fick som första tilldelning i våras ger det 10,4 miljoner till denna typ av utbildningar. Det gör oss också till en av de största aktörerna i Sverige inom Nätuniversitetet, tätt efter Lunds universitet och Mitthögskolan.

Högskolan i Kalmar finns också tydligt manifesterad på Nätuniversitetets hemsida, t ex med vår studentguide för IT-stödda studier, med Peter Karlsudds rapport Att lära på tunna linor och bred(a) band, med vårt partnerskap i Ingenjörsutbildning On line.