Miljöpartiet Örebro

10 Mkr i höjda lärarlöner och satsning på skola/förskola!

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 18:34 CET

2011-11-07

P R E S S M E D D E L A N D E

Vår syn på skolan bygger på att alla människor i grunden är aktiva och kreativa, med en möjlighet att bli solidariska, ansvarstagande, kärleksfulla och empatiska som vuxna. Alternativa pedagogiker inom förskola, grundskola och gymnasium skall uppmuntras. Vi anser att skolan ska vara en skola för alla, där barn och ungdomar med olika förutsättningar, från olika miljöer och kulturer, lär sig leva tillsammans med respekt för varandras egenart.

-         Vi i Miljöpartiet i Örebro skär inte ned på förskola och skola som majoriteten vill göra, utan vi tar ansvar för att stärka förskola/skola. Vi stärker skolan med mer personal och gör riktade satsningar på att minska barngrupperna i förskola/skola med 8 Mkr.  Vi vill göra ett lärarlyft för att höja lärarnas status och lön. Ett första steg 2012 är att tillföra 10 Mkr, säger Michael Horvath, skolpolitisk talesperson (MP)

MP:s skolsatsningar i korthet:

 Programnämnd Barn och utbildning

55 Mkr, 140 fler tjänster i förskola/skola , rätt att deltidare går upp till heltid!

8 Mkr, mindre barngrupper i förskola/skola

3 Mkr, satsning på att återinföra pedagogisk lunch hos lärarna

5,3 Mkr, satsning på  modernisering av skolkök och ett matlyft med mer närodlad och ekologisk mat

2 Mkr, satsning på elevhälsan

1,5 Mkr förstärkt Naturskola och utomhuspedagogik

 -Genom att vi förstärker elevhälsan med kuratorer och psykologer uppmärksammar vi de brister som bland annat Skolverket pekat ut för förbättrad elevhälsa. Vårdnadsbidraget avvecklas under 2012 och pengarna satsas i förskolan, avslutar Michael Horvath (MP)

 För vidare information kontakta:

Michael Horvath, (MP), skolpolitisk talesperson, kommunfullmäktigeledamot 073- 0365454

Andreas Porswald (MP), Politisk sekreterare, 076-5515101