Swedish Brake Technology AB (SBT)

10 mkr nytt riskkapital i SBT

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:58 CEST

SBT:s nyligen avslutade nyemission ger bolaget 10 MKR. Det innebär att antalet B-aktier ökar från 57.653.056 med 50.000.000 till 107.653.056. Antalet A-aktier är oförändrat 1.400.000. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet från nuvarande 783.163,20 kronor med 625.000 kronor till totalt 1.363.163,20 kronor. Pengarna kommer framför allt att användas för ökade marknadssatsningar på de större exportmarknaderna. Genom emissionen får bolaget en väsentligt stärkt ägarstruktur med tonvikt på finansiell styrka och industriell erfarenhet.
VD, Micael Brattefelt: ”Den framgångsrikt genomförda nyemissionen ger oss de finansiella förutsättningar vi behöver för att kraftigt öka tempot i vår marknadsbearbetning. Att vi samtidigt har fått kapitalstarka och uthålliga nya ägare är en stor trygghet för framtiden.”

Kontaktman i detta ärende är styrelsens ordförande, Sam Sjöberg, E-mail: sam.sjoberg@terra.es
Tfn: 0034 96 669 7271

SBT utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för lastvagnar, släpvagnar och bussar, primärt automatiska bromshävarmar för S-kambromsar. SBTs produkter skall medverka till säkrare trafik, bättre funktion, enklare installation och högre vinster för SBTs kunder.