Sveriges Ingenjörer

10 procent fortfarande arbetslösa bland förra årets nya ingenjörer

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 09:00 CEST

Av Sveriges nyexaminerade ingenjörer, de som tog examen för 1 till 1,5 år sedan, är 10 procent ännu arbetslösa. Det visar en ny arbetsmarknadsundersökning från Civilingenjörsförbundet (CF). Situationen har försämrats avsevärt och elektro- och datatekniker ligger sämst till.
Bland dem som har arbete fick mer än en tredjedel det redan före examen och mer än hälften genom egna kontakter.- Nu borde regeringen och Ams satsa på akademikerpraktik ute på arbetsplatserna, säger CF:s utredare Inger Grufman.

I april i år skickade CF ut en enkät till samtliga, nära 7 000 personer med en genomsnittsålder på 28 år, som tog examen vid de tekniska högskoleutbildningarna mellan september 2001 och augusti 2002. Mer än hälften, 56 procent, svarade och bland dem uppgav 10 procent att de var öppet arbetslösa och 15 procent att de hade en osäker ställning på arbetsmarknaden genom vikariat, prov- och projektanställning.

- 10 procent öppet arbetslösa är en hög siffra, men ändå inte så som vi hade befarat, säger CF:s utredare Inger Grufman. Med de signaler vi fått trodde vi att siffran skulle vara ännu mycket högre.

Av de nyexaminerade ingenjörer som har jobb är det en relativt stor andel, 37 procent, som har fått det före examen.
- Det innebär att dessa fick jobbet före sommaren 2002 då arbetsmarknaden försämrades markant för ingenjörer, säger Inger Grufman.

En majoritet (58 procent) fick jobb genom kontakter via annons, högskolan, personliga nätverk eller arbetsgivaren direkt. Bara 8 procent fick sitt jobb genom arbetsförmedlingen.

- Nu måste staten investera i framtiden genom att satsa på forskning och utveckling, särskilt inom IT och telekom. Både företag och myndigheter kan se att de har goda möjligheter att förse sig med kompetens, säger Inger Grufman. Vidare bör regeringen och AMS satsa på någon typ av akademikerpraktik ute på arbetsplatserna.

Situationen på arbetsmarknaden har försämrats avsevärt för de nyexaminerade ingenjörerna. I CF:s undersökning uppgav 66 procent att de hade tillsvidareanställning, dvs en fast etablering på arbetsmarknaden. Det är ett lågt tal jämfört med Högskoleverkets och SCB:s rapport som visade på 75-94 procent för de som tog examen tre år tidigare.

Högst arbetslöshet bland de nyexaminerade ingenjörerna har de med inriktning på elektroteknik (15 procent) och datateknik (13 procent). Lägst, 4 procent, har lantmätare och byggingenjörer. Kvinnliga ingenjörer har något lägre arbetslöshet än manliga (10 respektive 11 procent).
Civilingenjörer har haft lättare att få jobb (9 procent arbetslösa) än högskoleingenjörer (13 procent arbetslösa).

Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige. Förbundet expanderar kraftigt och är med sina drygt 95 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco.

För mer information kontakta:
Inger Grufman, utredare
08-613 82 07, 070-517 56 83, inger.grufman@cf.se
Lasse Årling, pressekreterare
08-613 80 08, 070-329 80 08, lars.arling@cf.se