Villaägarnas Riksförbund

10 tips till dig som funderar på att köpa fritidshus

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:48 CEST

Intresset för att köpa fritidshus ökar närmare sommaren. Men det gäller att hålla huvudet kallt och tänka efter innan du slår till. Villaägarnas expert tipsar om hur du undviker fällorna.

Kontrollera husets svaga punkter:

1. Taket:

Om taket har pannor, kontrollera att de ligger på plats och är hela. Lyft på några och kontrollera hur träläkten som bär upp pannorna ser ut. Är den hel och fri från röta. Finns mycket löv, barr och annat organiskt under pannorna? Finns det underlagspapp under läkten?

2. Fasaden:

Kontrollera att en putsad fasad är hel och se till att åtgärda sprickor på ett fackmannamässigt sätt. Rör det sig om en enstegstätad fasad, tänk på att risken för såväl synliga som dolda skador är högre. En träfasad bör vara fri från påväxt och färgen utan sprickor. Är panelen frisk i nederkant eller känns träet mjukt. Prova med en kniv om träet är ruttet under färgen?

3. Fönster och dörrar:

Är virket i bågar och karm friskt och hårt? Är målningen täckande och utan sprickor och är glaskittet utan sprickor? Har ett kopplat tvåglasfönster öppen ventilation mellan glasen?

4. Vinden:

Finns det tecken på fuktskador såsom färgförändringar, svarta prickar eller ruttna brädor. Luktar det friskt på vinden. I hus byggda efter 1970 och i tilläggsisolerade hus finns mycket isolering. Om det finns otätheter i vindsbjälklaget kan ett litet tillskott av fukt från bostaden skapa stora problem.

5. Källaren:

Bör ha ett trefaldigt fuktskydd:

1. dagvattensystem – hängrännor och stuprör – som avleder vatten som träffar husets tak

2. fuktskydd och värmeisolering på väggen som hindrar markvattnet från att komma i kontakt med huset samt

3. dränering som leder bort markvatten.

6. Grunden:

Kan krypgrund inspekteras? Känns väggarna fuktiga? Luktar det jord? Finns tecken på fuktskador under huset, såsom svarta prickar, mögel eller ruttet trä? Den mest kritiska perioden är juli-september.

7. Marken:

Hur ser marken ut runt huset? Finns närliggande sluttningar som medför att vatten rinner mot huset?

8. El:

Klarar huvudsäkringen av att du kör element, varmvattenberedare och spisen samtidigt?

9. Vatten och avlopp:

Hur är vattentillgång och vattenkvalitet om huset har egen brunn? Om det finns en tank eller trekammarbrunn; är avloppet godkänt av kommunen?

10. Tänk efter hur mycket tid du vill lägga på renoveringar och underhåll. Fritidshus kräver ofta mer tid och engagemang än man tror...

För mer information:
Patrik Wendelius, byggnadsteknisk expert, telefon 010-750 01 35
Julia Kronnäs, pressekreterare, telefon 073-954 51 72

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.