Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

100 000 kronors-vitet drivs nu in av Kronofogden

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2013 22:55 CEST


Bakgrund till 100 000 kronors-vitet
En av Sveriges mera kända hemundervisande familjer fick för några veckor sedan slutdomen från Högsta förvaltningsdomstolen rörande ett vite för hemundervisning av ett (1) barn under ett (1) år 2010-2011, alltså under gamla skollagen. Alliansstyrda Uppsala kommun hade först utfärdat ett vitesföreläggande på 6000 kr per vecka som dottern hemundervisades, alltså 240 000 kronor under hela skolåret 2010-2011. Vitesföreläggandet beslutades utan någon som helst undersökning av familjens ekonomi. 

I december 2011 tog Uppsala kommun nästa steg i vitesprocessen och begärde ett vitesutdömande på 180 000 kronor för familjen till Förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen sänkte beloppet till 100 000 kronor, ett belopp som dock fortfarande är fem gånger högre än något annat vite utdömt för hemundervisning på senare år. Många anser att vitet är kommunens hämnd på en familj som inte dragit sig för att tala klarspråk i frågan. Men något stöd för hämnd eller ens straff finns inte i viteslagen enligt den juridiska expertis som ROHUS varit i kontakt med. Syftet med vitet har fallit eftersom familjen sedan februari 2012 är bosatta i Finland och hemundervisar fullt lagligt enligt finsk skollag. 

Inget av detta beaktades dock när vitet överklagades till Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen vilka inte beviljade prövningstillstånd. Därmed fastställdes beloppet till 100 000 kr nu i augusti 2013.

Läs mer i tidigare pressmeddelanden:
100 000 kr i vite för hemundervisning
En fond för familjen med 100 000 kr i vite

Kronofogden kräver betalning av vitet senast den 26 september
I förra veckan fick familjen två kravbrev från Kronofogden på 50 000 kronor till vardera föräldrarna med sista betalningsdag 26 september. Se de autentiska kravbreven på www.rohus.nu/100000kr.html. Det är ett fullständigt orimligt krav på en familj vars inkomster ligger en bra bit under genomsnittet. I avsaknad av utredning av familjens ekonomi verkar syftet vara att förgöra familjen ekonomiskt. 

Formuleringarna i Kronofogdens kravbrev rymmer ingen tvekan runt vad som händer om vitet inte betalas:

”Vi kan besluta om utmätning. Det betyder att vi kan ta hand om egendom som tillhör dig och sälja den. Vi kan också göra avdrag från din inkomst.”

Högsta förvaltningsrättens dom är på många sätt ytterst anmärkningsvärd och väcker flera frågetecken runt svensk rättskipning och rättssäkerhet. Domen kommer att överklagas till Europadomstolen.

ROHUS vitesfond har hittills samlat 72 600 kronor
Stödet för hemundervisning i Sverige är dock så starkt att ROHUS vitesfond i skrivande stund samlat 72 600 kronor och nya inbetalningar kommer fortlöpande. Denna fond kommer att hjälpa familjen med vitet. Intresset för hemundervisning visar sig också i den ständigt ökande ström med förfrågningar till ROHUS från svenska föräldrar. De frågar om hur man får tillstånd att hemundervisa och det gäller inte sällan barn som mobbas i skolan, eller barn med särskilda behov som skolan inte lyckas lösa.

Fortsätt och stöd ROHUS vitesfond
Du kan stödja familjen genom att betala in valfritt belopp på ROHUS bankgiro 319-0733 och märka inbetalningen med ”100000 kr vitet”. Beloppet går oavkortat till att betala familjens vite. Eventuellt överblivet belopp går till ROHUS ordinarie vitesfond.

Stödet till ROHUS vitesfond är viktigt för stridsmoralen hos svenska hemundervisare och uppmuntrar dem att fortsätta att driva frågan både i Sverige och i exil. 

Hemundervisning stöds av en rad människorättskonventioner
Hemundervisning har ett klart stöd i internationella människorättskonventioner och från FN:s särskilde rapportör om rätten till undervisning. Sverige är i ett av mycket få västländer som i praktiken förbjuder hemundervisning. En genomgång av alla människorättskonventioner som stödjer hemundervisning finns i Berlin-deklarationen (klicka på den engelska flaggan för att läsa deklarationen på engelska). 

Som framgår av Berlin-deklarationen så bryter Sverige mot en hel rad internationella människorättskonventioner när det gäller hemundervisning.


____________________________________________________________________

ROHUS – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform som visat sig ge mycket goda resultat. både akademiska och socialt. ROHUS vitesfond kan stödjas på bankgiro 319-0733, märk insättningen med "Vitesfonden".