Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

100 000 personer tvingas bo i skyddat boende varje dag

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 13:33 CEST

Över 100 000 kvinnor och barn i världen tvingas söka skydd från våld i skyddat boende varje dag. Det visar en global rapport som gjort ett nedslag över situationen under en dag i 44 stycken länder. I Sverige bodde 89 stycken kvinnor och 44 stycken barn på en kvinnojours boende vid tillfället.

Antalet kvinnor och barn som bor på skyddat boende varje dag överstiger egentligen 100 000 stycken, eftersom studien inte har inkluderat samtliga länder i världen. Därtill är mörkertalet stort och vissa länder och/eller skyddade boenden statistikför inte barn.

– Att över hundratusen personer tvingas till skyddat boende och att ännu fler nekas detta skydd är slående. Varje land har sina egna utmaningar i att förebygga och stoppa våldet mot kvinnor, men rapporten synliggör att mäns våld är ett globalt problem och att de ideella jourerna fortfarande drar ett allt för stort lass trots att det är staten eller kommunen som bär ansvaret, säger Carina Ohlsson ordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR).

De kvinnor och barn som har undflytt våld genom att bo i skyddat boende har ofta svårt att övergå till ett tryggt liv. En av orsakerna är att det inte går att hitta boende på grund av höga marknadshyror och få hyresrätter. Det här problemet rapporteras från både Sverige, Kanada, Australien, USA och Österrike, enligt rapporten Global Data Count 2012 av Alberta Council of Women’s Shelters.

Sverige utmärker sig också genom att ha flera projekt som syftar till att medvetandegöra barnets utsatthet i våld i nära relationer samt att forskningsprojekt vid universiteten har ungdomar som målgrupp för ökat medvetenhet om våld i nära relationer. Endast Tyskland har denna specifika målgrupp utöver Sverige.  

Läs hela rapporten här

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30

För frågor och research kontakta: 
SKR:s pressekreterare Céline Giertta, celine.giertta@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0735-363565. 

Statistik från kvinnojourerna och tjejjourerna 
Den närmaste tiden kommer SKR att publicera mer statistik. Kontakta
Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0735-363565. 

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se