Peace Parks Foundation Sweden

100 0000 barn i unikt projekt mot tjuvjakt och för flickors rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2020 09:50 CET

Alla 100 000 barn – en hel generation – i ett nationalparksområde i Zimbabwe och Moçambique utbildas i projektet Peace & Changemaker Generationtill förändrare som kan ta ställning mot tjuvjakt och för flickors rättigheter i sina byar. Projektet är ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Peace Parks Foundation.

En hel generation barn som växer upp i och omkring det unika naturskyddsområdet ska nås.För kanske första gången utbildas alla barn i ett stort avgränsat område för att långsiktigt bidra till ökad respekt för barnets rättigheter där de lever, samt för djur och miljö. Det sker i byar i och intill området Great Limpopo Transfrontier i Zimbabwe och Moçambique.

2 000 barn utbildas till Peace & Changemaker Generation-ambassadörer tillsammans med 700 lärare och rektorer. Även föräldrar och lokala ledare utbildas. P&CG-ambassadörerna och lärarna utbildar sedan alla 100 000 barn, på bl.a. 350 skolor, om barnets rättigheter, de globala målen för hållbar utveckling, samt tjuvjaktens och klimatförändringarnas konsekvenser där de lever. Även i Sverige får barn lära sig om situationen för barnets rättigheter och för de vilda djuren och naturen i området.

Barnets rättigheter, tjuvjakt och miljöhot

Nationalparkerna Gonarezhou i Zimbabwe och Limpopo i Moçambique har ett rikt djurliv och natur, som nu hotas av organiserad brottslighet, tjuvskytte och illegal handel med bl.a. noshörningshorn och elefantbetar, minskat livsutrymme för djuren samt torka och klimatförändringar. Både unika ekosystem och vilda djur är hotade. Det finns idag inte en enda noshörning kvar i området.

Många barn i området lever i djup fattigdom och utsätts för kränkningar av sina rättigheter. Flickorna drabbas värst, men även pojkar är utsatta. Paulo från Moçambique, nu 16 år, uppmanades att sluta skolan när han var tretton för att bli tjuvjägare.

– Det kändes meningslöst att gå kvar i skolan för det finns ändå inga jobb här. Men jag har fått nog nu. Många tjuvjägare och parkvakter dödas.

Tjuvjakt är inte bara olagligt utan också livsfarligt. Tolvåriga Ronaldo från Moçambique förlorade sin pappa när denne sköts ihjäl av parkvakter.  

– Det är fel att döda djuren, dom är oskyldiga. Jag önskar att min pappa hade gjort något annat, men han gjorde det för att vi är fattiga, säger Ronaldo.

Flickor i området är särskilt utsatta, och barnäktenskap är vanligt. Blessing, 15, från Zimbabwe drabbades när hennes pappa gav upp tjuvjakten sedan antalet parkvakter ökat.

– För mig betyder det att jag inte längre kan gå i skolan eftersom vi inte har pengar till mina skolavgifter. Nu är jag rädd att bli bortgift, säger Blessing, som har sett många jämnåriga och yngre flickor tvingats gifta sig.
– Trots att jag fick sluta skolan för att pappa slutade tjuvjaga vill jag själv bli parkvakt. Våra vilda djur är mer värda levande än döda, förklarar Blessing.

Blessing, Paulo, Ronaldo och hundratusen andra barn i Mozambique och Zimbabwe deltar nu i Peace & Changemaker Generation, och får kunskap så att de kan stå upp för sina rättigheter och bidra till förändring för en bättre framtid.
Genom World’s Children’s Prize utbildningsprogram får även två miljoner barn i andra länder, cirka 35 000 i Sverige, barn lära sig om situationen för barnets rättigheter och för de vilda djuren och naturen i området.

Fakta

Peace & Changemaker Generationär ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Peace Parks Foundation, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet. Projektet genomförs i samverkan med SANTAC i Moçambique och Shamwari Yemwanasikana, Gonarezhu Conservation Trust och Chilojo Club i Zimbabwe, samt med båda länders utbildningsministerium.

World’s Children’s Prize Foundationdriver WCP-programmet – som stöds av 72 000 skolor i 117 länder – och som sedan starten år 2000 utbildat och stärkt 44 miljoner barn så att de som förändrare kan stå upp för alla människors lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Det gör WCP-programmet till världens största årliga utbildningsprogram för en bättre värld. Närmare en halv miljon lärare har utbildats för att kunna arbeta med dessa frågor.
Bland dem som ställt sig bakom World’s Children’s Prize som beskyddare finns Malala Yousafzai, den bortgångne Nelson Mandela, Graça Machel, Desmond Tutu, drottning Silvia samt Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Peace Parks Foundation är en ideell organisation som grundades 1997 av bl.a. Nelson Mandela, och arbetar på ett unikt sätt med att skapa fred, stabilitet och bevara biologisk mångfald i södra Afrika. Genom att verka för gränsöverskridande samarbete mellan länder i södra Afrika, skapas gemensamma naturskyddsområden, så kallade fredsparker (peace parks). Idag finns 18 fredsparker i tio länder. Peace Parks Foundation arbetar för att motverka organiserad brottslighet och tjuvjakt och för lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och stöd till lokala samhällen, samt investerar i kraftfulla insatser som stärker djur och natur och förbättrar livskvaliteten för de människor som bor i området

Att skydda djuren ger långsiktig försörjning, inte minst genom den växande ekoturismen som redan nu en av de viktigaste inkomstkällorna för länderna i regionen. När fattigdomen minskar och framtidstron växer kan människor, djur och natur utvecklas i harmoni.Mer information och pressbilder på worldschildrensprize.org/media,

samt på worldschildrensprize.org/pcg 


Presskontakt

World’s Children’s Prize Foundation

Carmilla Floyd: carmilla.floyd@worldschildrensprize.org, 070-9507 407 

Peace Parks Foundation Sverige

Helena Johnzon Dahl: helena.johnzon@peaceparks.se, 070-8745462
www.peaceparks.se

Peace Parks Foundation är en ideell organisation som främjar etableringen av gränsöverskridande naturskyddsområden, så kallade fredsparker, vilka i sin tur stärker försörjningsmöjligheterna för lokalbefolkningarna i ett tiotal länder i Södra Afrika. Det gynnar förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling, bevarandet av den biologiska mångfalden och leder även till regional fred och stabilitet. Peace Parks Foundation Sweden grundades 2009 för att stödja Peace Parks viktiga arbete i Sydafrika. 


Gränsöverskridande skyddsområden bildar i sin tur goda förutsättningar för ekonomisk utveckling av landsbygden i södra Afrika. Ett hållbart användande av naturresurser, viltskydd, ekoturism, praktikutbildning och privata investeringar ger sammantaget människor ökad tillgång till bättre mat, hälsa och utbildning och främjar därigenom även mänskliga rättigheter och minskad fattigdom.

Nelson Mandela och Anton Rupert  i Great Limpopo Transfrontier Park. © Tony Weaver

© Tony Weaver

Peace Parks Foundation grundades 1997 i Sydafrika av Nelson Mandela, Prins Bernard av Nederländerna och Dr. Anton Rupert.