Studieförbundet Vuxenskolan

100 dagar efter Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 08:30 CET

- Det folkliga engagemanget i klimatfrågan fortsätter trots politikermisslyckandet i Köpenhamn. Nu tar vi folkbildare i Norden ett initiativ till ett samtal runt fikabordet. 150 000 servetter distribueras nu till 700 studieavdelningar i fyra nordiska länder. Resultatet av samtalet presenteras på en ny klimatkonferens i Köpenhamn den 26-28 mars. 100 dagar efter FNs klimattoppmöte, säger Monica Stolpe-Nordin, ordförande i Förbundet Nordisk Vuxenupplysning.

I Sverige når 40 000 klimatservetter fikaborden hos Studieförbundet Vuxenskolans 180 avdelningar. På servetten finns tre frågor. Hur har du själv upplevt klimatförändringen? Vad gör du själv för att hjälpa klimatet? Vem har ansvaret för klimatfrågorna?

- Det finns ett tryck att fortsätta klimatsamtalet där fokus inte ligger på världens ledare utan på vad du och jag kan göra. På vår hemsida www.fnv.se finns också möjlighet att ge dina svar på frågorna och dessa sammanställs sedan till Köpenhamnsmötet, berättar Monica Stolpe-Nordin.

- Jag erbjuder Sveriges miljöminister Andreas Carlgren att vara med på något av våra fikasamtal. Det kommer att ge honom mer än att träffa sina kollegor som bara värnar sin egen framtid.

 

Fakta om FNV
FNV (Förbundet Nordisk Vuxenupplysning) arbetar för att stärka det nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete. FNV, bildades 1970 och omfattar åtta studieförbund från fyra nordiska länder. FNV är den största nordiska samorganisationerna inom folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan är svensk medlemsorganisation.

 

 

För ytterligare kontakt

Monica Stolpe-Nordin, ordförande i FNV, 076 - 5693445