Vårdalstiftelsen

100 idéer för bättre vård och omsorg (på tre veckor)

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 08:00 CEST

Vårdalstiftelsen finansierar forskning inom vård och omsorg och är nu ute och letar efter bra och nytänkande idéer som kan göra gott för människor. Därför lanserar man sin tjänst Idéprovningen.se där forskare och yrkesverksamma kan få inspiration och prova om deras idé håller. Den har nu varit i gång i tre veckor och resultatet slår alla förväntningar. Idéerna har strömmat in från hela landet och över 100 mycket kvalificerade idéer har redan kommit in.

- Det är helt fantastiskt vilken positiv respons vi har fått både från forskarvärlden och från de som jobbar inom vård, skola och omsorg, säger Thorbjörn Larsson, VD för Vårdalstiftelsen. Vi trodde förstås att det fanns många människor som sitter på bra idéer för hur vård och omsorg kan förbättras, men det här överträffar alla förväntningar.

Vårdalstiftelsen som står bakom Idéprovningen är en av de viktigaste aktörerna i Sverige inom tvärvetenskapligforskning på vård- och omsorgsområdet. Genom att stödja nytänkande forskning som kan användas i vård och omsorg driver man på utvecklingen inom svensk vårdforskning.

Ambitionen är att de forskningsresultat som tas fram snabbare ska användas för att förbättra vården till nytta för patienter, vårdgivare och andra.

Forskare och praktiker är välkomna att lämna in sina idéer fram till den 26 augusti. Idéerna bedöms sedan av en bedömningsgrupp bestående av forskare och allmänrepresentanter. Blir idén utvald i den första omgången får man utveckla sin idé mer ingående. Håller idén kan den gå vidare för fortsatt finansiering. 

 -  Idéerna som kommit in hittills är överlag mycket intressanta och samhällsrelevanta. Vi hoppas förstås att det fortsätter så här så att det blir en utmaning för våra bedömare att välja de bästa uppslagen till forskningsprojekt, säger Thorbjörn Larsson.

Den 15 december räknar Vårdalstiftelsen med att presentera de idéer som denna gång har blivit utvalda för vidareutveckling/fortsatt utveckling.

För mer information och kommentarer kontakta:
Thorbjörn Larsson vd för Vårdalstiftelsen
08-545 13 551, thorbjorn.larsson@vardal.se

Vårdalstiftelsen är en av de viktigaste finansiärerna i Sverige inom tvärvetenskaplig forskning på vård- och omsorgsområdet. Målet är att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Det görs genom att stödja nyskapande forskning och strategiska samarbeten. För ytterligare information, se www.vardal.se