NCC AB

100 medarbetare övertaliga när NCC Property Development omstrukturerar

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 09:45 CEST

NCC Property Development genomför en omstrukturering av organisationen. Den leder till att 100 av totalt 200 medarbetare blir övertaliga. I Sverige berörs knappt 50 personer av uppsägningar. Bakgrunden är den kraftigt vikande marknaden för kommersiella lokaler.

NCC-koncernen genomförde under 2002 en omfattande omstrukturering, Turnaround, som ledde till att ca 2 500 personer tvingades lämna företaget, det vill säga ca 10 procent av koncernens 25 000 medarbetare. Turnaround har genomförts enligt planen. Men nedgången i kontorsmarknaden har förstärkts och därför krävs ytterligare åtgärder inom NCC Property Development. Ett antal medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland tvingas lämna företaget. Verksamheten i Polen, Tyskland, Ungern och Belgien avvecklas helt.

- Vi tvingas genomföra denna omstrukturering mot bakgrund av den under kommande år svaga marknaden. Vi måste anpassa organisationen efter marknaden, säger Mats Wäppling, VD NCC Property Development.

Förhandlingarna med de fackliga organisationerna om organisationsförändringarna är i stort sett avslutade.

Omstruktureringskostnaderna kommer att påverka NCC-koncernens resultat i andra kvartalet.


Ytterligare information:
Mats Wäppling, VD NCC Property Development, tel 08 585 51770 eller 070 645 0321
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.