OKG

100 miljarder kWh producerade på O1 sedan starten

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:27 CET

Idag den 23 november passerade Oskarshamn 1 (O1) en betydelsefull milstolpe i och med att reaktorn nu har producerat över 100 miljarder kWh brutto sedan invigningen 1972. Samma mängd el skulle kunna räcka till fyra miljoner elvärmda småhus i ett helt år.

O1 är Sveriges äldsta kärnkraftsreaktor men i och med omfattande moderniseringar under mitten av 90-talet och början av 2000-talet står den fortfarande för en betydande del av landets elproduktion. Tisdagen den 23 november hade den producerat över 100 miljarder kWh brutto hittills under de 38 år den varit i drift.  

– Det är självklart väldigt roligt att O1 idag kommit upp i denna ansenliga produktionssiffra. Tack vare satsningar från våra ägare och engagemang från medarbetarna har detta möjliggjorts, och jag räknar med att många fler kWh kommer att skickas ut på elnätet i framtiden, säger Håkan Ottosson anläggningschef på O1.  

100 miljarder kWh är ungefär lika mycket el som hela Sveriges tillverkningsindustri förbrukar totalt under två hela år. Trots den höga produktionssiffran på O1 betyder inte det att det är dags att avveckla reaktorn, tvärtom planeras ytterligare satsningar för att anläggningen ska fortsätta leverera el till Sverige i många år till.  

Oskarshamn 2 producerar med full effekt och på
Oskarshamn 3 är man inne i slutskedet på årets revisionsavställning.

Ytterligare information lämnas av:

Håkan Ottosson
Anläggningschef O1   
Tel: 0491 – 78 76 44  

Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50