Femklövern i Skåne

100 miljoner extra till vården

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 12:21 CEST

Region Skånes resultat för årets fyra första månader uppgår till 263 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor bättre än budget. För helåret 2014 prognostiseras ett underskott i förhållande till budget med 77 miljoner kronor. Detta beror dels på ett förväntat underskott inom hälso- och sjukvården, dels på ett överskott både för finansverksamheten som för Skånetrafiken. Mot denna bakgrund och kända behov skjuter den styrande Femklövern nu till 100 miljoner kronor extra till sjukvården.

-  Jämfört med motsvarande period förra året har vi en resultatförbättring på 343 miljoner kronor, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M). Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och vi ser tydligt resultatet av omorganisationen av sjukvården till tre sammanhållna förvaltningar.

De 100 miljoner kronorna fördelas med 10 miljoner kronor till kompetensutveckling för sjuksköterskor, 30 miljoner kronor till en sommarsatsning i sjukvården samt en lönesatsning till förlösande barnmorskor, 50 miljoner kronor i omstruktureringsanslag till Skånevård Sund (Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Trelleborg) och 10 miljoner kronor i omstruktureringsanslag till Skånevård Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm).

-  Det finns en nationell brist på sjuksköterskor. Region Skåne arbetar målmedvetet för att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor, säger regionrådet Anders Åkesson (MP). En regional modell infördes 2012 för att locka fler att utbilda sig. Ytterligare satsningar är dock nödvändiga för att ännu fler ska känna sig manade och för att upprätthålla patientsäkerhet och kvalitet i vården.

-  Tillgängligheten till den skånska sjukvården ska vara god även under sommaren och arbetet för att säkerställa det är prioriterat. Ett planeringsarbete har bedrivits för att trygga tillgången av medarbetare under sommarmånaderna, säger regionrådet Katarina Erlingson (C). Förlösande barnmorskor har också prioriterats i årets lönerevision. Det måste finnas incitament för att jobba på förlossning i förhållande till mottagning.

-  Om- och tillbyggnadsbeslut för att effektivisera vården i Helsingborg medför merkostnader under 2014 för till exempel evakueringar och anpassningar av verksamheter, säger regionrådet Birgitta Södertun (KD). Patienterna och vårdkvaliteten måste självfallet hållas kvar på en hög nivå också under denna period.

-  Fler sjuka ska få vård i hemmet och vi har en bra verksamhet i nordöstra Skåne. Vi tillför nu extra pengar för att utveckla verksamheten och så att resten av Skåne får ta del av samma goda vård i hemmet, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP).


Mer information och kommentarer:
Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Tel: 070-394 12 79 (via Jonas Duveborn, politisk sekreterare)

Gilbert Tribo (FP)
Regionråd
Tel: 0768-87 03 07

Anders Åkesson (MP)
Regionråd
Tel: 044-309 32 86

Katarina Erlingson (C)
Regionråd
Tel: 044-309 32 28

Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
Tel: 0768-89 01 63


Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne