Svenska kyrkan - Internationellt arbete

100 miljoner i kollekten 2010

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 08:00 CET

Svenska folket är fortsatt generösa. Det visar Svenska kyrkans kollektstatistik för 2010. Totalt skänktes 100 miljoner kronor via kollekter och en stor del går till Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete. Mest per medlem ger gotlänningarna, följda av medlemmar i Växjö och Skara stift.

– Vi är tacksamma över alla gåvor kyrkobesökarna ger. Genom att lägga en slant i kollekten kan fler utsatta människor få hjälp efter till exempel en katastrof, säger Svenska kyrkans insamlingschef, Mattias Nihlgård.

Svenska kyrkans församlingar är basen i det internationella arbetet. De informerar, utbildar och samlar in pengar till exempel via kollekter.

– Kollekterna är väldigt viktiga för vårt arbete för en rättvis värld. Pengarna används bland annat till långsiktig utveckling, katastrofinsatser och påverkansarbete, säger Mattias Nihlgård.

Generositeten varierar

Det är stor skillnad på generositeten i olika stift. Visby stift har samlat in mest pengar i snitt per medlem, 27,21 kr/person, följt av Växjö med 25,07 kr/medlem och Skara stift med 21,21 kr/medlem. Minst i kollekten ges i Stockholms stift. Se statistik i bifogat faktablad.

Kollektgåvor via sms

Den som inte går i kyrkan har ändå möjlighet att stödja det internationella arbetet. Genom att SMS:a ordet Kollekt till 72950 dras 50 kronor på telefonräkningen till Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete.

– Allt färre går runt med kontanter på fickan, även bland äldre. Det här är ett sätt att göra det enklare att bidra till det internationella arbetet, säger Mattias Nihlgård.

Fakta kollekter

Totalt registrerades 100 miljoner kronor i Svenska kyrkans kollekt- och betalningssystem (KOB) 2010. Församlingskollekterna är inte obligatoriska att registrera. Därför är församlingskollekterna sannolikt högre än det som registrerats i KOB.

Rikskollekter beslutas av kyrkostyrelsen och tas upp i alla kyrkor över hela Sverige samma dag till samma ändamål. Rikskollekterna i Svenska kyrkan brukar ge allt mellan en halv miljon kronor och tio miljoner kronor per tillfälle, beroende på ändamål.

Stiftskollekter som tas upp av alla församlingar i ett visst stift beslutar stiftsstyrelserna om.

Varje församling beslutar själv om församlingskollekterna.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.