Svenska kyrkan - Internationellt arbete

100 miljoner i kollekten 2011

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2012 10:36 CET

Kyrkobesökare är fortsatt givmilda. Det visar Svenska kyrkans kollektstatistik för 2011. Totalt skänktes 100 miljoner kronor i kollekter varav 37 miljoner kronor gick till det internationella arbetet.

– Vi är tacksamma över alla gåvor kyrkobesökarna ger via kollekten. Det visar både på ett starkt engagemang och förtroende för kyrkans arbete, både här hemma och runt om i världen, säger Mattias Nihlgård, Svenska kyrkans insamlingschef.

Svenska kyrkans församlingar är basen i det internationella arbetet. De informerar, utbildar och samlar in pengar till exempel via kollekter.

– Genom kollekten är kyrkobesökaren med och stöder arbetet för en rättvis värld. Pengarna används bland annat till långsiktig utveckling, katastrofinsatser och påverkansarbete, säger Mattias Nihlgård.

Givmildheten varierar
Det är stor skillnad på generositeten i olika stift. Visby stift har samlat in mest pengar i snitt, 28,42 kr/medlem totalt i kollektgåvor, följt av Växjö med 25,62 kr/medlem och Skara stift med 21,97 kr/medlem. Minst i kollekten per medlem ges i Stockholms stift.

Totalt registrerades 100 633 120 kronor som kollekter i Svenska kyrkans kollekt- och betalningssystem 2011. Eftersom församlingskollekterna inte är obligatoriska att registrera i systemet är den totala summan kollektgåvor högre. Komplett kollektstatistik för Svenska kyrkans församlingar finns tillgänglig i mars 2012.

Mattias Nihlgård finns tillgänglig för intervju via pressekreterare Stefan Håkansson, 0768-00 01 02.

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.