Näringsdepartementet

100 miljoner till fortsatt stöd för kvinnors företagande

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:10 CET

Regeringen har nu beslutat om innehållet i den fortsatta satsningen på programmet för att främja kvinnors företagande. De 100 miljoner som avsatts i budget fördelas på fyra prioriterade områden inom programmet: affärs- och innovationsutveckling, riktade insatser mot prioriterade affärsområden, finansiering och attityder/förebilder.

Det är Tillväxtverket som på uppdrag av regeringen ska samordna och genomföra det ettåriga programmet för att främja kvinnors företagande. Satsningen är en fortsättning på det treåriga program som genomfördes 2007-2009. Resultatet av programmet ska överlämnas till Näringsdepartementet senast den 15 mars 2011.

- Det är glädjande att andelen kvinnor som startar företag ökar, men Sverige behöver fler kvinnor som väljer att starta och driva företag. Nytt för i år är satsningen på företagande på landsbygden. Vi lyfter också kvinnors möjligheter att överta företag genom ett ägarskiftesprogram, säger näringsminister Maud Olofsson.

Tillväxtverket ska bidra till att underlätta för potentiella och befintliga företagande kvinnor att vägledas mellan olika insatser och underlätta integrering i det ordinarie företagsfrämjande systemet.

Delprogram 1: Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser
Delprogram 1 innefattar medfinansiering till privata och offentliga aktörer för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser. Särskild ansträngning ska göras för att nå projekt som riktar sig till kvinnor inom gröna näringar i gles- och landsbygd, tjänste- och servicesektorn, kreativa och kulturella sektorn, vård och omsorg samt utbildning. Metoder för affärsinriktad IT- och webbanvändning ska särskilt prioriteras för insatser i gles- och landsbygd.

Delprogram 2: Generella och riktade insatser
Delprogram 2 innebär satsningar på ägarskiftesinsatser för att uppmärksamma fler kvinnor på möjligheten att överta befintliga företag. Delprogrammet innebär också satsningar på entreprenörskap inom högskola och universitet, ALMI:s Mentorskapsprogram för företagande kvinnor, innovationer och företag med tillväxtambitioner. Inom delprogrammet ska det också göras insatser inom tjänstesektorn. Pilotprojekt inom de gröna näringarna och gles- och landsbygd är även det en viktig grundbult liksom starta företag-dagar.

Delprogram 3: Finansiering och finansiella strukturer
Delprogram 3 innefattar ALMI:s innovationsfinansiering till kvinnor för att fler ska kunna kommersialisera sina produkter samt satsningar på affärsänglar och riskkapitalister i syfte att öka möjligheterna för kvinnor att få tillgång till kapital.

Delprogram 4: Attityder, förebilder och kunskap
Delprogram 4 innebär att synliggöra kvinnors företagande genom att ta fram fakta och statistik om kvinnors företagande samt att fortsätta arbetet med förebilder genom ambassadörer för kvinnors företagande.


Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Mari Mild
Kansliråd
08-405 28 34