Peab AB

100 Mkr till Peabs vinstandelsstiftelse

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:05 CET

Peabs resultat för 2010 medför att det åter igen blir maximalt utfall, dvs 100 Mkr i Peabs vinstandelssystem. Stiftelsens förmögenhet skall, enligt stiftelsens placeringspolicy, i huvudsak placeras i aktier i Peab.


Syftet med vinstandelsstiftelsen är bland annat att:

Skapa ökad delaktighet genom medarbetarnas delägarskap

Skapa bättre ekonomiska villkor för medarbetarna efter pensioneringen

Skapa ökad förståelse för lönsamheten i företagen

Stimulera medarbetarnas intresse för långsiktig anställning i företagen

-          Det är betydelsefullt att koncernens medarbetare få del av det överskott de själva är med om att skapa. Peabs vinstandelsstiftelse är ett långsiktigt sparande som förhoppningsvis knyter våra medarbetare starkare till oss. Detta är ett långsiktigt sätt att belöna ett gott arbete, säger Peabs vd Mats Paulsson.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 374081

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

gosta.sjostrom@peab.se

 

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2011 kl 09.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14.000 anställda och ca 38 miljarder i omsättning. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.