Forum för gemensam nordisk elmarknad

100 norska små och medelstora elnäts- och elhandelsbolag ansluter sig uppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 13:54 CET

Kritiken mot hur en framtida gemensam nordisk slutkundsmarknad ska utformas ökar. Nu ansluter sig även 100 små och medelstora elnäts- och elhandelsbolag i Norge till uppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad.
– Våra politiker och beslutsfattare, med energiminister Anna-Karin Hatt i spetsen, har förts bakom ljuset av Energimyndigheten och de stora energibolagens lobbyverksamhet, menar Jonny Blomqvist, talesman för uppropet som företräder de små aktörerna på elmarknaden.
 
Det började som ett ”bondeuppror” bland en handfull små elbolag på Skaraslätten för 1,5 år sedan. Förra våren formerades uppropet till ett svenskt nätverk med 45 medlemmar som växt till 70. Strax före jul ställde sig även nybildade finska Lokalkraft med 40 små elbolag bakom det svenska uppropet, och nu ansluter sig ytterligare 100 norska elbolag medlemmar i KF Bedrift till det. Totalt protesterar 210 elföretag mot den nya marknadsmodellen.
 
– Det rådande förslaget till hur en gemensam nordisk slutkundsmarknad ska utformas innebär bara högre elpris och sämre service för elkunderna samtidigt som mindre konkurrens ger ökade marginaler för de stora bolagen, säger Jonny Blomqvist.
 
Främst inriktar sig uppropet på att kritisera beslutsunderlaget. Det utgörs av hafsigt utförda utredningar där svaret varit givet innan de påbörjats.

Utredningarna utgår från ett storstadsperspektiv utan förståelse för hur det fungerar på landsbygden, menar Forum för gemensam nordisk elmarknad.
 
– Det rådande förslaget kring hur en gemensam nordisk slutkundsmarknad ska utformas kan jämföras med att det endast finns stormarknader att handla mat i och inga lokala butiker. Förslaget kommer påskynda utarmningen av landsbygden och de små samhällena.
– Skulle detta ske inom dagligvarusektorn skulle Konkurrensverket, näringsminister Annie Lööf, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och de riksdagsmän som representerar Sverige utanför Stockholms tullar säkert sparka bakut, men de väljer att tiga när vi talar om något så viktigt som de lokala elföretagens betydelse för kunderna och samhället. Vi talar om tillväxt och landsbygdsutveckling, säger Jonny Blomqvist.
 
Med 210 små och medelstora elnäts- och elhandelsbolag bakom uppropet ökar trycket på de nordiska energimyndigheterna och vad de står för.
 
– För att öka det politiska trycket på minister Anna-Karin Hatt och hennes kolleger inom Norden kommer vi att fortsätta vår dialog med ledamöter i riksdagen, förklarar Jonny Blomqvist.
 
Enligt uppropet menar energimyndigheten att nordisk slutkundsmarknad och en kontakt för kunden är samma sak, vilket det inte är. Utan detta är två helt separata frågor, enligt dem.

– Nu använder man den nordiska slutkundsmarknaden, som skäl för att införa en kontakt för kunden via elhandelsbolagen. Man kan bara gratulera den framgångsrika lobbyverksamheten, som de stora energibolagen har och beklaga kunderna att de får sämre lokal service och dyrare el, avslutar Jonny Blomqvist, talesman för Forum för gemensam nordisk elmarknad.
 
För ytterligare information, kontakta Jonny Blomqvist, talesman, 0708-23 21 43.

Forum för gemensam nordisk elmarknad är en sammanslutning av 45 små och medelstora elhandels- och elnätsföretag. Syftet med forumet är att belysa frågan om en gemensam nordisk elmarknad mot slutkund ur ett landsorts-, glesbygds- samt kund- och serviceperspektiv.

Vår ståndpunkt är att det inte alltid tas hänsyn till de små aktörernas och deras kunders intressen samt bortses från samhällsnyttan i diskussionerna om en gemensam nordisk elmarknad, och på sikt även en gemensam marknad inom EU.

I Norden finns stora geo- och demografiska skillnader i respektive land, vilket påverkar eldistributionen och skiljer de nordiska länderna från flertalet andra EU-länder.

Elen har en central och viktig roll för lokal och regional utveckling, vilket understryker vikten av lokal anknytning och att beslut fattas nära kunden.

Vårt mål är att inte medverka till beslut som innebär fördyrningar och försämringar för våra kunder.