Sigtuna kommun

100 nya bostäder i Märsta

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:51 CET

Området Sätuna torg vid Märsta station ska få ett ordentligt ansiktslyft. Bland annat ska ett 15 våningar högt punkthus byggas. Lokaler för kontor, butiker och restauranger är också planerade liksom en förändrad torgyta. Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun godkände den nya detaljplanen för Sätuna Torg under årets sista  sammanträde den 17 december.

- Detaljplanen ger möjligheter till en mycket viktig stadsbyggnadsförnyelse i centrala Märsta. Över 100 nya bostäder, ett nytt torg och nya lokaler för affärer och restauranger kommer bidra till starkt ökad attraktivitet nära Märsta station. Detta är ännu ett viktigt steg i kommunledningens strategi för utveckling och tillväxt i Märsta, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Sätuna torg har ett strategiskt läge vid Märsta station och är den plats där flest människor rör sig varje dag. Nu ska Sigtuna kommun tillsammans med HSB Arlanda och HSB Bostad rusta upp och utveckla området.

Den nya detaljplanen som Sigtunas kommunfullmäktige fastställde under torsdagskvällen medger byggnation av 100 lägenheter och ca 1200 kvm lokalyta i markplan för kontor, butiker och restauranger.

I den första etappen planeras ett högre punkthus om 15 våningar med cirka 55 lägenheter. I en andra etapp tillkommer ytterligare 50 lägenheter i ett hus som enligt detaljplanen kan vara mellan 4-6 våningar högt. För att skapa ett gaturum byggs en tredje byggnad med kontorslokaler i hörnet mittemot Sigtunahems huvudkontor.

Tanken är också att ett nytt litet torg på norra sidan av Stationsgatan ska skapas som ett komplement till nuvarande Sätuna torg. Torget kommer att ägas och förvaltas av Sigtuna kommun och ska samordnas med södra sidan till en enhetlig miljö.

Detaljplanen tar också höjd för eventuella cirkulationsplatser i korsningarna Stationsgatan/Södergatan och Stationsgatan/V:a Bangatan vid en framtida förändring av stationsområdet.För ytterligare information:

Anders Johansson (S), kommunalråd, tfn 073-633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 59