Stockholms stad

100 punkter för ett bättre Järva

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 11:22 CEST

Järvalyftet har pågått i två år. Många projekt har startats, en del har avslutats, en del pågår och ännu fler är på gång. I checklistan som du kan ladda ner nedan vill vi visa vad som gjorts hittills, och vad som kan göras inom en snar framtid.

Tanken är att listan ska vara ett levande dokument, där punkter läggs till och bockas av, allt eftersom nya idéer dyker upp, och fler engagerar sig. Den som har en idé och vill ha med den i checklistan kan gå in på www.stockholm.se/jarvalyftet och läsa mer.

Om Järvalyftet
Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målsättningen är att genom medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta - och stanna kvar. Järvafältet ska också vara en motor för tillväxt i hela Stockholm. För att nå dit krävs medvetet arbete inom fyra huvudområden:

  • Bra boende och mer varierad stadsmiljö
  • Trygghet i vardagen
  • Stärkt utbildning och bra språkundervisning
  • Fler jobb och ökat företagande

Järvadialogen
Svenska Bostäder har under våren - tillsammans med Stockholms stad och Hyresgästföreningen - inbjudit alla boende i Akalla och Husby till dialog och samtal om framtiden.

Till dialogen i Akalla kom det över 1.500 personer och det levererades drygt 5.000 synpunkter. Till dialogen i Husby kom det över 2.000 personer och det levererades drygt 8.000 synpunkter.

Sammanlagt handlar det om drygt 13.000 synpunkter som nu håller på att sammanställas. Ett fantastiskt gensvar och ett stort tack till alla som medverkade! Efter sommaren kommer en sammanställning att presenteras. En åtgärdslista kommer att tas fram för de förslag och idéer som snabbt kan förverkligas och genomföras.

Länkar

Kontakt
Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet
Telefon: 08-508 29 312
E-post: magnus.andersson@stadshuset.stockholm.se