Chalmers Innovation

100 startade teknikbolag på Chalmers Innovation

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2010 19:45 CET

I veckan signades det 100:e avtalet mellan innovatörer och Chalmers Innovation, vilket innebär en viktig milstolpe för företagsinkubatorn.

- Chalmers Innovation har ett stort söktryck på 130 teknikbaserade idéer per år som vill samarbeta med oss, och vi väljer att enbart inleda samarbete med 8-10 av dessa idéer. Det innebär att de 100 idéer som blivit utvalda under åren redan i tidigt skede uppvisar stor tillväxtpotential, säger Olle Stenberg, vd på Chalmers Innovation.

- I dessa 100 startade tillväxtbolag har vi bidragit med vår affärsinriktade process, vilket ger en unik kombination av bra teknikidéer och affärskunnande. Resultatet blir att idéer som många gånger annars inte hade startat nu har genererat arbetstillfällen och tillväxt i regionen. Vi ser därför vårt 100:e bolag som en viktig milstolpe, fortsätter Olle Stenberg.

Chalmers Innovation är en företagsinkubator som nischar sig på att arbeta med kunskapsintensiva teknikbolag med stort tillväxtpotential. Det betyder att dessa företag i allmänhet genererar många arbetstillfällen, både som anställda i bolagen men också genom konsulter och partners.

Det 100:e bolaget drivs nu i projektform med arbetsnamnet Optium och har en affärsidé kring att öka datahastigheter i optiska nät till låga kostnader. Detta görs genom ett energieffektivt nydanande optiskt modulationsformat.

- Extra roligt med vårt 100:e bolag är att det är en riktig inkubatorhistoria. Det är tre forskare från Chalmers som kommer till oss med mycket starka tekniska forskningsresultat. Dock behövde de en samarbetspartner som arbetar med att utveckla affären och det är ju just inom det området som vi på Chalmers Innovation är specialister – att transformera tidiga tekniska forskningsresultat till framgångsrika affärer, fortsätter Olle Stenberg.

- Idéer utan en organisation som Chalmers Innovation är som fåglar utan vingar. Det är en av anledningarna till att vi valde att gå till just Chalmers Innovation, vi ville få vår idé att flyga! Avslutar Johnny Karout, Krzysztof Szczerba och Erik Agrell, innovatörer till det 100:e bolaget Optium. 

För ytterligare information:

Olle Stenberg, vd Chalmers Innovation. Tfn: 0706-45 72 71
e-mail: olle@chalmersinnovation.com, web: www.chalmersinnovation.com

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation har sedan starten 1999 varit med och startat 100 företag. Företagen hade under 2009 en total omsättning på 360 miljoner kronor och 400 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,24 miljarder kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. www.chalmersinnovation.com