Eskadern Företagsutveckling AB

100 VD:ar tävlade i företagsstyrning!

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 17:08 CEST

Eskadern fick uppdraget att under en dag, med inslag av upp¬le-velser och spänning, träna 100 dotterbolagschefer i Indutrade-koncernen i att optimera kapitalbindningen och att maximera aktieägarvärdet.

Indutrade AB är en börsnoterad koncern med 160 dotterföretag, 3 800 anställda, i 23 länder på fyra kontinenter. Koncernen omsätter ca åtta miljarder kronor.

Konferensen genomfördes på en kursgård norr om Stockholm där deltagarna med stöd av animerade modeller tränades i ekonomistyrning och affärsbeslut. De första modellerna utgjordes av små byggstenar som efterhand byggdes på till att omfatta ett helt företags verksamhet. På så sätt byggdes förståelsen upp successivt och sambanden mellan resultat och kassaflöde blev alltmer tydliga för deltagarna.

Efter genomgången av de ekonomiska sambanden blev nästa steg att arbeta med frågor om prisstrategi, produktkvalitet, marknadsföring och varumärkesidentitet och dess påverkan på resultat och kassaflöde.

Under andra halvan av dagen fick deltagarna möjlighet att driva animerade företag över Internet och tävla mot varandra om att skapa högsta möjliga avkastning. Varje företag bestod av fyra deltagare med roller i försäljning, logistik och ekonomi samt omvärldsbevakning. Till sist gick ett lag vinnande ur tävlingen där lagmedlemmarna fick motta pris och uppskattning av koncernchefen.

Efter konferensen fick vi följande mail från Benelux-deltagarna:

"I have spoken about the business simulation seminar with most of my colleagues from Benelux and all of them are very positive, having enjoyed the activity involved and being inspired by it too. The simulation models were particularly well-received. The visualisation of the key inter-relationships and the effect of changing one parameter at a time have made a real difference to our mindset, helping us to achieve a deeper understanding of the fundamentals.”

De animerade modellerna ingår i ett verktyg kallat Metapraxis Business Simulator och är utvecklat av Metapraxis Ltd. i London. Eskadern är licensierad distributör och utbildare av verktyget.

 

 

Eskadern Företagsutveckling AB bildades 1988, som ett av de första konsultföretagen i Sverige att arbeta med ledningsstöd. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor.

Vi har en unik kompetens med att kombinera utveckling av verksamhet, organisation och ledarskap. För oss är detta ledning och styrning.

Med rätt dialog sker de nödvändiga beteendeförändringar som krävs för att uppnå effektivitet i organisationen. Vi är stolta över att vara ledande i dialogutveckling mellan management och business control. Våra ledord är resultatinriktning, engagemang och nära relation till kunderna.