Nordiska Afrikainstitutet

1000 Afrikaforskare till Uppsala

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 08:00 CEST

Den 15-18 juni arrangeras European Conference on African Studies (ECAS) i Uppsala, en mötesplats för Afrikaforskare från hela världen. I omkring 240 paneler och rundabordssamtal möts experterna för att diskutera aktuella och viktiga frågor som rör Afrika. ECAS är också ett tillfälle för journalister inom utrikes- och vetenskapsjournalistik att träffa Afrikaforskare med kunskap inom en rad olika områden. Diskussionerna är öppna för massmedia. Som journalist kan du även kontakta konferensens pressavdelning för att få hjälp att boka intervjuer.

Till ECAS 4 kommer bland annat:

Över 180 experter på säkerhetsfrågor i Afrika.
Över 80 experter på Afrika och ekonomi.
Över 60 experter på Afrika och genusfrågor.
Över 60 experter på frågor som rör land, jordbruk och biobränsle i Afrika.
Över 70 experter på frågor kopplade till intern och internationell afrikansk migration.
Över 70 experter på biståndsfrågor, ”syd-syd-dialog” och Afrikas förändrade roll på världsscenen.

Temat för konferensen är ”African Engagements – on Whose Terms?”. Det handlar om hur Afrika kan göra prioriteringar och val i förhållande till pågående globala förändringar. Konferensen arrangeras av Nordiska Afrikainstitutet på uppdrag av AEGIS, ett nätverk av center för Afrikastudier i Europa. ECAS arrangeras vartannat år i olika europeiska städer sedan 2005. Årets konferens – ECAS 4 – kommer att bli den största hittills med omkring 1500 deltagare.

Plats: Ekonomikum, Uppsala Universitet. Datum: 15-18 juni.

Ackreditering sker via mail till Mattias Sköld märkt ”ackreditering/ECAS”. Sista anmälningsdag är den 12 juni.

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala i Sverige och är inriktad mot att förse de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).