Nordiska Afrikainstitutet

1000 Afrikaforskare till Uppsala

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 10:08 CEST

Den 15-18 juni äger European Conference on African Studies (ECAS) rum i Uppsala. ECAS är en mötesplats för Afrikaforskare från hela världen, med fokus på samhällskunskap och humaniora. 

– Gensvaret har varit överväldigande med över 1 500 förslag på diskussionsämnen och mer än tusen deltagande forskare, säger Carin Norberg, direktör för Nordiska Afrikainstitutet (NAI) som arrangerar konferensen på uppdrag av AEGIS, ett nätverk av center för Afrikastudier i Europa. 

ECAS arrangeras vartannat år i olika europeiska städer sedan 2005. Årets konferens – ECAS 4 – väntas bli den största någonsin med 1500 deltagare varav drygt 1000 är forskare. I omkring 240 paneler och rundabordssamtal möts experter för att diskutera aktuella och viktiga frågor som rör Afrika. 

– Den afrikanska kontinenten och dess länder står idag inför stora utmaningar och möjligheter. Därför är ECAS viktig som arena och mötesplats för forskare från hela världen. Inte minst viktigt är mötet med forskare från olika länder i Afrika, säger Carin Norberg. 

Temat för ECAS 4 är ”African Engagements – on Whose Terms?”. Det handlar om hur Afrika kan göra prioriteringar och val i förhållande till pågående globala förändringar. 

ECAS 4 är också en viktig mötesplats för författare och förläggare av akademisk litteratur om Afrika. Ett stort antal nya böcker kommer att lanseras under konferensen, som lockar över trettio förlag. Vid sidan av ECAS 4 kommer flera olika kulturevenemang att äga rum. Fredagen den 17 juni arrangerar NAI tillsammans med Kulturhjältarna en internationell musikfestival i Parksnäckan. Under konferensen visas även fotoutställningarna Floden, vägen och målet, av fotograf Rose-Marie Westling, och Afrika har ordet, av fotograf Sérgio Santimano

Plats: Ekonomikum, Uppsala Universitet. Datum: 15-18 juni. 

Ackreditering sker via mail till Mattias Sköld märkt ”ackreditering/ECAS”. Sista anmälningsdag är den 12 juni. 

För mer information om ECAS 4 se resurslänkarna till höger.

Presskontakt: direktör Carin Norberg, 018-56 22 65, eller Mattias Sköld (pressansvarig), 076-525 22 47, mattias.skold@nai.uu.se

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala i Sverige och är inriktad mot att förse de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).