Gotlands kommun

1000 gotlänningar tillfrågas om livet på Gotland

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:39 CEST

Gotlands kommun genomför i dagarna än en gång en medborgarundersökning bland ettusen gotlänningar i åldern 18-84 år. Syftet är att ta reda på vad de tycker om livet på Gotland.

Frågorna handlar bland annat om hur man som gotlänning uppfattar sina möjligheter till arbete och utbildning, hur trygg man känner sig, hur nöjd man är med kommunikationer som kollektivtrafik, flyg- och färjeförbindelser. Det handlar även om hur man bedömer kommunens tjänster och service när det gäller skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, gator och vägar, renhållning och möjligheter till idrotts- och fritidsliv.

Enkäten innehåller också ett avsnitt om hur man ser på sina möjligheter till inflytande på politiken och de kommunala beslut som fattas.

Resultatet kommer att redovisas i mitten av december och används som underlag i kommunens arbete med att förbättra för invånarna. Det är tredje gången motsvarande enkätundersökning genomförs.

Gotlands kommun genomför medborgarundersökningen i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Samma enkät genomförs samtidigt i flera andra kommuner i landet.

 

För mer information kontakta:

Anders Gripne, koncerncontroller, ledningskontoret, tfn: 0498-26 91 25, 070-447 78 89.