Utbildningsdepartementet

1000 resurspersoner till skolan

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:11 CEST


För att förbättra elevernas resultat ges kommunerna möjlighet att anställa 1 000 resurspersoner på skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund och i skolor med låg måluppfyllelse, totalt ca 100 skolor. Redan till hösten 2006 kommer ca 40 skolor att omfattas av satsningen. Resurspersonerna bör ha språkkunskaper som matchar elevernas modersmål och ska bland annat hjälpa eleverna med läxläsning. De ska också kunna hjälpa till med kontakterna mellan skolan och hemmet samt i övrigt vara ett stöd i undervisningen.

Regeringen föreslår i vårpropositionen 50 miljoner kronor för 2006 och 150 miljoner de kommande två åren för satsningen.

- De elever och de skolor som har de största behoven måste också få mer resurser, för att kunna skapa likvärdiga förutsättningar, säger skolminister Ibrahim Baylan.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35