Armémuseum

1000 timmar brodering för Norrbottens flygflottilj

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 08:02 CEST

Norrbottens flygflottilj får ny fana i ceremoni med anor från 1500–talet.

Fredag 9 maj 11.00 sker en traditionell fanspikningsceremoni på Armémuseum. Det är Norrbottens flygflottilj som skall få en ny förbandsfana då den gamla är utsliten. Förra gången som förbandet fick en ny var 1944, och då var det Gustaf V som överlämnade den.

1000 timmar brodering
Den konstnärliga utsmyckningen står Kristina Holmgård för. Arbetet med fanan har utförts vid Handarbetets Vänners ateljé i Stockholm av konstbrodöserna Anna Eriksson, Louise Peribert och Inger Broström. Broderingen har tagit över 1000 timmar.

Fanan är gjord av äkta siden. Huvudmotivet, som är Flygvapnets vapenbild, är infälld i duken, så kallad intarsiateknik, medan hörnmotiven är broderade i schattersöm, vilket blir lika på båda sidor. De korslagda nycklarna är Luleås stadsvapen. De övriga två hörnmotiven är Jämtlands och Hälsinglands vapenbilder som förr fördes på F4s fana (Jämtlands flygflottilj).

Ceremonin
Tännlikorna, korta mässingsspikar, som fäster fanan/flaggan vid stången, är till viss del halvt islagna för att förbandschefen med medarbetare, normalt cirka 10 personer, ska kunna slå i var sin tännlika under högtidliga former.

Om fanspikning
De gamla fanspikningsceremonierna är från 1500–talet. Då spikade varje soldat i en egen spik för att fästa fanan. Det var liktydigt med att skriva under ett kontrakt – man hade förbundit sig att tjäna kompaniet så länge fanan var i behåll.

Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500–tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget. Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek. Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.