Fältbiologerna

1000 väntas demonstrera mot gruvboomen på lördag

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 07:06 CEST

Den 20 april kl 15 väntas uppemot 1000 personer delta i en demonstration i Stockholm som riktar sig mot regeringens nyss antagna mineralstrategi och den gruvboom regeringen förespråkar. Vi vill ha en hållbar framtid med fast mark och rent vatten där vi värnar om natur och miljö, kommande generationers möjligheter att leva, hållbara näringar och ursprungsbefolkning. 

Demonstrationen mot gruvboomen och för en hållbar framtid är ett initiativ av Fältbiologerna, men redan har ett 30-tal organisationer från norr till söder anslutit sig. Människor från de drabbade områdena reser till Stockholm för att protestera mot det ohållbara i regeringens mineralstrategi. Vi kommer vara uppåt 1000 ungdomar, äldre, samer, bönder, turistföretagare, norrlänningar, stockholmare, skåningar och en oroad allmänhet i ett och samma demonstrationståg där vi visar att regeringen sitter ensamma med de multinationella exploateringsbolagen.

Samling kl 15 Norra Bantorget
Marsch till Sergels torg
Tal och musik kl 16 Sergels torg

En gruva är bland de miljöfarligaste verksamheter vi kan ägna oss åt. Det är en kortsiktig investering som lämnar efter sig ett sargat landskap, utarmade naturresurser och stora risker för den framtida vattenförsörjningen. Gruvexploateringen pågår över hela landet och motverkar en hållbar landsbygdsutveckling i både norr och söder. Det är ett hot som står mot långsiktig hushållning och hållbar ekonomisk utveckling. Ett hot mot ursprungsbefolkning och näringar som kan stå för ett hållbart nyttjande av resurser – jordbruk, skogsbruk, turism och rennäring. Ett hot mot våra gemensamma naturresurser och miljöns livsavgörande fortlevnad. Gruvboomen är ett mot vår och kommande generationers framtid. Vi kräver en radikal förändring av minerallagen och en omskrivning av mineralstrategin. Vi kräver satsningar på återvinning och återanvändning framför nyupptag. Vi ser konsekvenserna av vår överkonsumtion av mineraler, och vill minska uttaget av ändliga resurser ur jordskorpan. Det är inte okej att kortsiktighet sätts framför människor och miljö, varken i Sverige eller i andra länder.

Här finns information om demonstrationen, gruvboomen och alla de drabbade områdena: http://gruvdemo.wordpress.com

Kontakt:

Salomon Abresparr, ordförande Fältbiologerna
070-8142082 salomon.abresparr@faltbiologerna.se


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.