Naturskyddsföreningen i Stockholms län

102 riksdagskandidater miljömärkta i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 11:18 CEST

Många riksdagskandidater i Stockholms län har fått en miljömärkning av Naturskyddsföreningen som ett kvitto på höga miljöambitioner, närmare bestämt 102 stycken. De kandidater som har blivit miljömärkta har svarat ja på tillräckligt många av Naturskyddsföreningens 15 ambitiösa miljöförslag. Frågorna rör bland annat naturvård, förnybar energi, skogens sociala värden, farliga kemikalier, biologisk mångfald och strandskydd.

– Vi är positivt överraskade att flera kandidater blivit miljömärkta och att så många partier finns representerade, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

– Vi hoppas nu att miljömedvetna väljare kryssar de miljömärkta kandidaterna!

En av sju miljömärkta kandidater återfinns i Stockholms län. Totalt i landet kandiderar över 6000 personer till de 349 platserna i Riksdagen. Av de som svarat på de 15 frågor Naturskyddsföreningen ställt har hittills (14-09-07) nästan 700 blivit miljömärkta.

I årets val är det lättare än tidigare att bli inkryssad i riksdagen eftersom spärren för andelen personröster har sänkts. Naturskyddsföreningen driver en landsomfattande kampanj där riksdagskandidater kan bli miljömärkta.
Listan finns på http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/

För första gången ger Naturskyddsföreningen politiker från alla partier möjlighet att miljömärka sig. Syftet är att ge fokus åt miljöfrågorna i valrörelsen och att höja miljöambitionerna hos politiker som kandiderar till riksdagen. Miljömärkningen ger också alla väljare möjlighet att hitta kandidater som lovar jobba hårt för miljön genom att ställa upp på Naturskyddsföreningens miljöförslag.

Kontakt:
Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Mobil 073 374 67 14

Mer fakta:

Läs mer om Naturskyddsföreningens miljömärkning av riksdagskandidater http://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarktakandidater

Läs alla namn som blivit miljömärkta: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/brev-och-underlag/miljomarkta-riksdagskandidater.pdf

Läs frågorna Naturskyddsföreningen ställt: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fragor-miljomarkning-riksdagskandidater-2014.pdf


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 26 kretsar med drygt 50 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.