Grafiska Företagen

11,3 miljoner kronor till GFF och TU för kompetensutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 12:10 CET

Europeiska socialfonden har beviljat Grafiska Företagens Förbund (GFF) och Tidningsutgivarna (TU) 11,3 miljoner kronor för kompetensutveckling av medarbetare i medlemsföretagen. Tolv GFF-företag i Stockholmsregionen omfattas.

- Projektet är strategiskt viktigt för den grafiska branschen och det är med stor tillfredsställelse som vi tar emot beskedet. Vi har i den genomförda förprojekteringen kunnat inventera betydande behov av kompetensutveckling. Att vi nu också får möjligheten att genomföra insatserna för en rejäl kompetensutveckling ute på företagen i Stockholmsregionen är mycket glädjande, säger Hans Johansson, bransch- och utbildningsansvarig på GFF.

GFF och TU har fått positivt besked på en gemensam ansökan om bidrag för kompetensutveckling av personal på grafiska företag i Stockholmsområdet. Projektet omfattar 15 medlemsföretag och 983 personer inom GFF och TU.

Kompetensutvecklingsprojektet sträcker sig över två år och startar i januari 2010.
GFF är projektägare och TU samverkanspartner.

För mer information om ESF besök www.esf.se.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Johansson, bransch- och utbildningsansvarig GFF 08-762 68 08, hans.johansson@grafiska.se

Gunnar Borg, projektledare TU, 08-692 46 36, gb@tu.se.

Grafiska Företagens Förbund, GFF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. GFF arbetar för att stärka medlemsföretagens lönsamhet och konkurrenskraft. GFF tillvaratar medlemsföretagens intressen i arbetsgivarfrågor samt i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. GFF är en medlemsorganisation i Svenska Näringsliv.

www.grafiska.se