Länsstyrelsen i Stockholms län

11 nya miljoner till småföretagare i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:10 CET

 

Nu finns det åter pengar att söka för småföretagare i syfte att vidareutveckla en vara eller en tjänst. Det handlar om 11 miljoner kronor som tilldelas Stockholms läns företagare. Syftet är att bidra till stärkt konkurrenskraft hos företagen i länet.

De små företagens konkurrenskraft ska stärkas. Det är syftet med programmet "Produktutveckling i små företag" som Tillväxtverket driver i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm.

Stödet ges till små företag som behöver hjälp med att utveckla sina tjänster eller varor för att på så sätt stärka sin konkurrenskraft. Länsstyrelsens roll är att se till att denna typ av utvecklingsmedel kommer Stockholmsföretagen till del och att fungera som en länk mellan företagen och Tillväxtverket.

- Nu är hög tid för produktutveckling, säger Inger Holmqvist, plandirektör och tf tillväxtdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län. Programmet ger en unik möjlighet för företagen att snabba på sina utvecklingsprocesser och förbereda sig för en bättre konjunktur. Vi vet sedan tidigare att denna typ av insats förkortar företagens "tid till marknad" för nya produkter och tjänster.

Totalt handlar det om cirka 60 miljoner kronor som fördelas till 18 regioner över hela Sverige. Maxbeloppet varje företag kan söka är 500 000 kronor. Kravet på de företag som söker stöd är att de själva bidrar med lika mycket pengar som de får i kontanta medel. Andra krav är att företagen har 2-50 anställda, varit verksamma sedan 2006 eller tidigare och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro. Företagen måste vara fristående eller ägas till högst 25 procent av ett större företag.

Intresserade företag är välkomna att skicka en intresseanmälan fram till den 12 mars 2010. Länsstyrelsen granskar de inkomna intresseanmälningarna. Därefter inbjuds de företag som uppfyller programmets krav att lämna in en formell ansökan. Beslut om bidrag fattas löpande under 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Nordborg, projektansvarig utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm. 08-785 44 75 eller anders.nordborg@lansstyrelsen.se

Inger Holmqvist, plandirektör och tf tillväxtdirektör, Länsstyrelsen i Stockholm. 08-785 54 25

Mer information finns på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/pu eller http://www.tillvaxtverket.se.