SOS Alarm Sverige AB

112-dag för ökad trygghet i länet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 16:17 CET

Torsdagen den 11 februari uppmärksammas Sveriges första 112-dag genom att SOS Alarm tillsammans med andra 112-aktörer möter länsborna för att informera om nödnumret och hur det fungerar.

Många vet inte vilken nytta de själva kan göra i en nödsituation, och att 112 är ett nödnummer som fungerar i hela Europa!

I samband med 112-dagen presenteras en unik sammanställning av hur hjälpbehoven ser ut i länet under ett år och hur de olika hjälporganisationerna samverkar.

Alla har ett ansvar

Som enskild ska man vara beredd att hjälpa till vid t ex olycka eller akut sjukdom. För SOS-operatören behöver kanske mer information om hjälpbehovet eller vill ha möjlighet att förmedla råd till dess hjälpen kommer fram. Vid trafikolycka kan det handla om hjälp med att lokalisera platsen. Ett plånbokskort om hur man ska hantera en akut händelse har tagits fram till 112-dagen. Mer information finns på www.112.se

SOS Alarms nya teknik underlättar kommunikation och samverkan mellan olika hjälpinstanser. SOS-centralerna kan samarbeta vid större händelser och kriser och använda positionering för att hitta nödställda. I framtiden kommer bilder att spela en större roll. Personer med funktionshinder kan till exempel komma att få möjlighet att kombinera bild, tal och text för att slå larm.

112 i länet

6,1 sekunder i snitt, eller mindre än två signaler! Till den nivån lyckades SOS-centralen i Örebro pressa ner svarstiderna 2009 konstateras i en ny sammanställning av förra årets 112-verksamhet i länet. Av materialet framgår också bl a att:

-SOS-centralen i Örebro tog emot 89 998 anrop på 112-numret under 2009, i snitt ca tio varje timma – dygnet runt.

-Vanligast är olika typer av vårdbehov som akut sjukdomstillstånd, olyckor, m m. Sammanlagt gällde detta 20 745 nödanrop till 112.

-16 888 nödsamtal kopplades till polisen under året.

-Jourhavande präst fick ta emot 1 414 samtal som inkommit på 112.

-Vid 300 tillfällen kopplades 112-samtalet till Giftinformationscentralen.

Mer informationwww.112.se

Kontakt: Gunnar Bergström 070-584 84 33