Västra Götalandsregionen

1177 - nytt nummer till uppgraderad sjukvårdsrådgivning

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:58 CEST

Den 1 april byter de fyra sjukvårdsrådgivningarna i Västra Götalandsregionen telefonnummer till 1177, det nationella kortnummer som redan används av flertalet andra landsting. Nummerbytet är en av flera åtgärder som görs under året för att förbättra servicen och öka invånarnas tillgänglighet till vården. På så vis ska sjukvårdrådgivningen bli ett tydligare komplement till vårdcentralerna som medborgarnas första kontakt med sjukvården.

Parallellt med att sjukvårdsrådgivningen byter nummer till 1177 lanseras en uppgraderad version av Västra Götalandsregionens vårdportal på den nya adressen 1177.se/vgregion. De texter på vårdportalen som handlar om egenvård finns även tryckta i "1177 Egenvårdsguiden" för dem som föredrar att läsa informationen på papper.

Från och med 1 april finns tillgång till samordnad information om sjukdomar och egenvård på telefon, på webben och i egenvårdsguiden för att var och en ska kunna välja att hämta information på det sätt som passar honom eller henne bäst.

Sjukvårdsrådgivning på telefon dygnet runt, året runt

Sjukvårdsrådgivningen är sedan några år en mycket utnyttjad och uppskattad tjänst. Under 2008 hanterades totalt 689 445 samtal, vilket ger ett snitt på väl över 1800 samtal per dygn tillsammans på de fyra sjukvårdsrådgivningarna i Västra Götaland.

Själva rådgivningen kommer att fungera som tidigare med erfarna och specialutbildade sjuksköterskor som dygnet runt svarar på frågor om sjukdomar, ger råd om egenvård och hjälper till att lotsa patienter rätt inom vården.

Nytt i och med övergången till 1177 är att sjukvårdsrådgivningarna i Fyrbodal, Skaraborg, Södra Älvsborg och Göteborg samverkar för att minska väntetiderna när det är många som ringer. Från och med 6 april sker sammankopplingen i ett första steg dagtid. Samverkan kommer sedan att utvidgas successivt under 2009 till dess den är helt genomförd och omfattar hela dygnet, alla dagar i veckan.

För att ytterligare öka servicen till invånarna kommer sjukvårdsrådgivningens möjligheter att boka tider på jourcentraler och vårdcentraler åt de patienter som behöver träffa en läkare att utökas under året. Denna funktion finns redan i dag för vissa jour- och vårdcentraler och har visat sig vara en uppskattad tjänst.

Råd om vård på webben

Västra Götalandsregionens vårdportal är utvecklad för att öka tillgängligheten till vården för dem som vill och kan använda internet. Från 1 april har den en ny adress, 1177.se/vgregion. Här finns information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och egenvård tillgänglig dygnet runt. Grunden utgörs av kvalitetssäkrade, nationellt gemensamma texter framtagna av 1177.se (före detta Sjukvårdsrådgivningen SVR AB). Förutom allt material på den nationella webbplatsen 1177.se, innehåller 1177.se/vgregion ytterligare tjänster och mer information specifik för Västra Götalandsregionen.

Från och med 1 april har vårdportalen ett nytt utseende. Sökfunktionen "Hitta rätt i vården" är uppgraderad och innehåller kontaktuppgifter, öppettider, karta och vägbeskrivning till de allra flesta av Västra Götalandsregionens vårdmottagningar. Här finns också information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. På sikt kommer "Hitta rätt i vården"-tjänsten att kompletteras med privata vårdgivare och kommunal vård och omsorg.

Genom att skaffa ett personligt konto i tjänsten "Mina vårdkontakter" kan man ha kontakt med sin vårdmottagning via webben och till exempel avboka eller omboka besökstider. "Mina vårdkontakter" införs under året i hela primärvården (vård vid vårdcentraler, mödrahälsovård, barnhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi) i Västra Götalandsregionen.

Ytterligare en tjänst som lanseras under våren är möjligheten för nyblivna föräldrar att publicera bilder på sitt barn, så kallade webbisar.

Vårdportalen är ett komplement till sjukvårdsrådgivning på telefon och vanliga vårdbesök på exempelvis vårdcentraler. Den har en viktig funktion i att underlätta kontakterna mellan patienter och vårdgivare. Även närstående till patienter är en viktig målgrupp.

Egenvårdsguiden

Texterna om hälsa och egenvård på vårdportalen finns tillgängliga i bokform i "1177 Egenvårdsguiden". Den ersätter den tidigare "Kan själv"-boken och distribueras bland annat på vårdcentraler och apotek.


Kontaktperson: Daniel Pollack, hälso- och sjukvårdsavdelningen, övergripande 1177, 0708-28 94 62. Jon Malmström, övergripande vårdportalen, 0706-37 76 58. Elisabet Elofsson, övergripande sjukvårdsrådgivningen, 0709 - 52 61 93.
Elisabeth Kvilén-Eriksson, sjukvårdsrådgivningen Fyrbodal, 0703-39 21 16. Margareta Fritze, sjukvårdsrådgivningen Göteborg, 031-701 76 20. Christina Isaksson, sjukvårdsrådgivningen Södra Älvsborg, 0706-50 09 04. Christina Thorell, sjukvårdsrådgivningen Skaraborg, 0730-77 89 00. Mikael Rosengren, presstjänsten, 0702-60 64 02 Skapat av: Mikael Rosengren Epost: mikael.rosengren@vgregion.se