Brandskyddsföreningen

118 döda i bränder under 2009

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 11:45 CET

Preliminära siffror från Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att 118 personer dött i bränder under 2009. Det är det högsta antalet sedan 2003.
–2009 har dödstalen ökat ytterligare något från 2008 års redan höga nivå. Man ser också tydligt att det framför allt är i bostäderna folk dör. Tyvärr har de skyddsåtgärder som finns kommit allt för få till del, säger Susanne Hessler, statistikansvarig på Brandskyddsföreningen.
–Av de omkomna var 13 personer under arton år. Detta är fler än tidigare år, under åren 2003 till 2008 omkom varje år 2-7 personer under arton år, säger Mattias Strömgren olycksutredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Liksom tidigare år är det främst i bostäderna människor omkommer och skadas i brand. Under 2009 omkom över 90 procent av brandoffren i bostäder.
Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill framhålla vikten av att ha fungerande brandvarnare och släckredskap i hemmen.
– Det är mycket vanligt att det saknas fungerande brandvarnare vid dödsbränder, säger Susanne Hessler.

Även under 2009 var rökning den vanligaste kända orsaken till dödsbränderna. Av de omkomna var 43 personer kvinnor och 75 personer män.
För mer information kontakta:
Susanne Hessler, statistikansvarig, Brandskyddsföreningen 08-588 474 86, 070-688 72 24
Mattias Strömgren, handläggare olycksutredning, MSB 010-240 56 78, 070-622 01 10

Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. www.brandskyddsforeningen.se

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. www.msb.se