MIP - Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

12 dagar till Ledardagen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 09:09 CEST

Det finns 50 anledningar att komma till Ledardagen 14 maj mellan kl 16-21. Plats Moriskan, Malmö Folkets park.  Ingen föranmälan. Det händer mycket på Ledardagen, se http://www.ledardagen.se 

Här är några exempel vad som händer i Spegelsalen. 

Nytt med europeiska socialfonden 2014-2020
Andreas Larsson från Svenska ESF-Rådet
Arbete och nya möjligheter till alla. En översiktlig presentation av syfte och innehåll i förslaget till socialfondsprogram för 2014-2020. Välkommen till Spegelsalen kl 17.40.

Att arbeta professionellt med sport marketing skapar bättre förutsättningar för att driva och utveckla en verksamhet
Anders Ericsson, JPC.
Själva begreppet sport marketing kan beskrivas på två olika vis. Marknadsföring av en sport och Marknadsföring genom en sport. Välkommen till Spegelsalen kl 16.05.

Bli eller vara arbetsgivare
Örjan Lenárd från IDEA. Välkommen till Spegelsalen kl 19.00

Bli en IT-superhjälte i din förening!
Simon Tullstedt från Tech Soup
Drygt 1100 organisationer i Sverige har tillsammans sparat över 200 miljoner genom att använda TechSoup.
Genom TechSoup får organisationer och stiftelser tillgång till donerade IT-produkter från leverantörer som Microsoft, Cisco och SAP.
TechSoup är på plats för att berätta hur ni kan göra för att spara pengar och få tillgång till de senaste, bästa IT-lösningarna. Välkommen till Spegelsalen kl 19.40.

Juridik i ideella föreningar
Karin Källström från Idealistas
Det finns ingen lag för ideella föreningar. Betyder det att de ideella föreningarna lever i ett juridiskt vakuum? Förstås inte. Karin Källström klargör var de juridiska gränserna går, och vilka förutsättningar den svenska staten genom lag ger oss för att utnyttja vår rätt till föreningsfrihet. Välkommen till Spegelsalen kl 17.40.

Fairtrade – är det nåt för föreningslivet?
Emma Gullstrand från ABF Malmö berättar mer kl 16.10 i Spegelsalen.

Årets idrottskvinnor
Varmt välkomna till prisutdelning. Malmö idrottsföreningars samorganisation MISO, delar årligen ut pris till damidrotten. Prisutdelning av Årets idrottskvinna samt Årets lovande idrottslag kommer att ske den 14 maj i samband med Ledardagen 2014. Prisutdelningen blir ca 18.15 i Spegelsalen. Press och besökare hälsas välkomna.

Företagssamarbete - från risk till tillgång
Gabriella Fredriksson, PwC
Vad man som ideell organisation bör tänka på när man inleder ett samarbete med ett företag men även när man tar emot pengar från företag. Vad vill företaget få tillbaka, kan det skada organisationen?
Hur mycket kan man tänka sig att anpassa sig till givarens krav? Välkomna till Spegelsalen kl 20.00.

Framtidens idrottsförening - vansinnigt viktiga vägval 
Marie Hilmersson och Linne Jönsson, SISU Idrottsutbildarna
Vi lever i en värld av ständig förändring. Som förening och person kan man välja att antingen skaffa sig kunskap om de saker som pågår och göra något aktivt med den kunskapen. Eller så kan man välja att lägga framtiden åt sidan och fortsätta som man alltid har gjort.
Sätt din förenings framtid på dagordningen, redan idag! Välkomna till Spegelsalen kl 20.00 .

Från idé till ansökan
Olle Möller, KOM. 
De flesta ideella organisationer sjuder av idéer och kreativitet. Många gånger är utmaningen hur man ska finna resurser till att förverkliga sina projekt och drömmar.
Det finns bland annat ett antal olika stiftelser, fonder och myndigheter som fördelar medel till den idéburna sektorn. Att skriva en bra ansökan till dessa kan vara lösningen till att få möjligheter att göra det man drömmer om. Så vad krävs för att gå från idé till ansökan? Välkomna till Spegelsalen kl 20.20. 
.

Medskapare; föreningar i Malmö, organisationer i Sverige, MIP, MISO, Malmö stad och Sparbanksstiftelsen Skåne.

MIP är en unik organisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö, och idag ingår 240 föreningar med varierande verksamheter. MIP stimulerar till mångfald samt är aktiv i projekt som leder till föreningsutveckling. 

Medlemskap i MIP får den ideella förening,stiftelse, registrerade samfundet som är demokratisk och har verksamhet i Malmö. MIP har inget vinstsyfte, och är partipolitiskt och religiöst obunden.