NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

12 miljoner till Morphic-koncernen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:27 CET

Morphic-koncernen med huvudsäte i Karlskoga beviljas drygt 12 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd av Nutek. Totalt planeras investeringar på 117 miljoner kronor.

Morphic-koncernen bedriver verksamhet inom affärsområdena vindkraft, vattenkraft, bränsleceller och produktionsteknik. Det största investeringsstödet har beviljats koncernbolaget DynaWind AB på 7,7 miljoner kronor. DynaWind planerar investeringar i en ny produktionsanläggning för tillverkning av torn till vindkraftverk. Koncernbolaget Cell Impact AB har beviljats investeringsstöd på 3,7 miljoner kronor för investeringar i produktionsmaskiner för masstillverkning av flödesplattor till bränsleceller. Idag sysselsätter Morphic-koncernen 100 heltidsanställda. Efter genomförda investeringar förväntas antalet anställda att fördubblas.

För mer information kontakta:
Håkan Karlsson, Nutek, 08-681 66 52
Mikael Molin, Morphic, 031-775 46 23


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.