Stockholms stad

120 nya lägenheter utmed Ringvägen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:26 CEST

120 nya lägenheter, hälften studentbostäder och hälften hyresrätter, ska byggas utmed Ringvägen i anslutning till Södersjukhuset. Samtidigt byggs ett underjordiskt parkeringsgarage för både boende och för anställda på Södersjukhuset.

Borgarrådsberedningen beslutade i dag att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till detaljplan för området.

Planområdet är beläget mellan Ringvägen och Södersjukhusets entré och omfattar fyra punkthus om fyra våningar samt väster om punkthusen ett bågformat hus. Punkthusen ska inrymma cirka 60 studentlägenheter, och det bågformade huset ska inrymma cirka 60 yresrättslägenheter. Under punkthusen byggs parkeringsgarage för både bostäderna och Södersjukhusets personal.

- Förslaget innebär ett välbehövligt tillskott av hyresrätter och studentlägenheter i innerstaden. Det nu gällande förslaget har anpassats rejält efter det att boende utmed Ringvägen lämnat en hel del synpunkter, och det är positivt att vi nu kan presentera ett förslag på nybyggnation som inte stör befintlig bebyggelse. Det säger Py Börjeson, stadsbyggnadsborgarråd (s).

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Tobbe Lundell, Telefon: 070-47 29 076