Kulturdepartementet

121,6 miljoner kronor till biblioteksersättningen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:26 CEST

Regeringen har i dag godkänt den överenskommelse som tecknats mellan Sveriges Författarförbund m.fl. och Kulturdepartementet om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2008 och 2009. Överenskommelsen innebär att grundbeloppet för år 2008 höjs med 4 öre till 126 öre och för år 2009 med ytterligare 3 öre till 129 öre. Tillsammans med rådande utlåning ger överenskommelsen författare, översättare, tecknare och fotografer 121 600 000 kronor att dela på under nästa år.

FAKTA
Biblioteksersättningen utgår sedan 1954 till upphovsmän av litterära verk- författare, översättare, tecknare och fotografer -för användning av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken. Biblioteksersättningen konstruerades redan från början som ett visst öretal per boklån. Ersättningen utgår för såväl hemlån som referensexemplar av både originalverk och verk i svensk översättning. År 1985 kom upphovsmannaorganisationerna och regeringen överens om en förhandlingsordning avseende biblioteksersättningens grundbelopp. När avtal har träffats lägger regeringen fram ett förslag för riksdagen om det anslag som krävs för det avtalade grundbeloppet.

Anslagsbeloppet fastställs med utgångspunkt dels från grundbeloppets storlek, dels på utlåningsvolymen vid nämnda bibliotek.

Styrelsen för Sveriges författarfond har att fördela ersättningen i form av författar- och översättarpenningar, som baseras på biblioteksutlåningen, och stipendier.


Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@culture.ministry.se


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Sveriges Författarförbunds webbplats (http://www.forfattarforbundet.se/)