Stockholms stad

122 Stockholmsföretag miljödiplomeras

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:50 CET

Den 15 februari tar 122 företag emot Stockholms stads miljödiplom vid en ceremoni i Stadshuset. Av dessa uppfyller 67 företag även den nationella kravstandarden Svensk Miljöbas.

Diplomen delas ut av stadens miljö- och fastighetsborgarråd Ulla Hamilton.

Totalt har företagen genomfört 1 482 miljöåtgärder under det senaste året. Dessa åtgärder har bland annat lett till en minskning av fossila koldioxidutsläpp med 3 794 ton. Exempel på andra miljövinster är minskad kemikalieanvändning, ett bättre omhändertagande av farligt avfall och mer miljöanpassade inköp.

- Detta visar att miljöengagemanget är stort hos alla grupperingar i samhället, inte minst hos småföretagen, ett memento för alla dem som kritiserar företagen för att inte vara intresserade av miljöfrågor, säger Ulla Hamilton, miljö- och fastighetsborgarråd i Stockholm.

Kundkrav och ökad miljömedvetenhet är några av drivkrafterna för företagen. Miljödiplomet ger möjlighet för företagen att miljöprofilera sig i sin marknadsföring och vinna anbud där miljökrav ställs. De deltagande företagen uppskattar att den orderingång där deras kunder ställt miljökrav motsvarat 458 miljoner kronor under det senaste året.
Om Stockholms stads miljödiplom
Stockholms stads miljödiplom är ett småföretagsanpassat miljöledningssystem som bygger på hörnstenarna i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Diplomet är ett kvitto på att företagen arbetar systematiskt med att miljöanpassa sin verksamhet. De deltagande företagen får hjälp och stöd med att kartlägga verksamhetens miljöpåverkan, utbildning i miljöfrågor, lagstiftning och miljöledning som metod att arbeta strukturerat med miljöförbättrande åtgärder. Diplomet delas ut för sjunde året i rad.

Stockholms stads miljödiplom drivs av Miljöcentrum för företag som är en del av Miljöförvaltningen.
Pressinbjudan
Pressen inbjuds att följa diplomeringsceremonin i Stadshuset torsdagen den 15 februari 2007. Insläpp sker kl 18.00-18.30 från Stadshusets borggård. Ungefärliga hålltider: Samling och inledande mingel kl 18.30. Borgarrådets inledning kl 19.30. Övriga talare 19.35-20.00. Diplomutdelning kl 20.10-21.00. Därefter följer gruppfotografering och mingel till kl 22.00.

Kontaktuppgifter
Presskontakt Stockholms stads miljödiplom:
Ellinor Avsan, 08-508 29 771, 070-47 29 771
OBS! Nås ej under själva diplomeringsceremonin.

www.stockholm.se/miljocentrumforforetag