Länsstyrelsen Västerbotten

124 miljoner kronor till restaurering av älvar i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2016 10:21 CEST

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är det största någonsin i sitt slag i Sverige och omfattar ca 200 kilometer älvsträcka. Det har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.

Myndigheterna i Norrbotten och Västerbotten kommer under fem år att arbeta med att biologiskt återställa hela eller delar av Lögdeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven som ingår i det europeiska Natura-2000 nätverket. Det är vattendrag som alla har påverkats av flottledsrensningar. Vattendragen återställs till en mer naturlig livsmiljö för arter som flodpärlmussla, lax och öring.

– Projektet är en stor vinst för Sverige och speciellt för Norrbottens och Västerbottens län genom att det skapar många nya arbetstillfällen. De allra största vinnarna är älvarna och dess livsmiljöer, där bland annat lax, öring och flodpärlmusslan finns, säger Lars Lustig, länsråd i Västerbotten.

Arbetet finansieras av EU:s LIFE-fond i ett projekt med namnet ReBorN LIFE (Restoration of Boreal Nordic Rivers).

– ReBorN ger oss möjlighet att återställa vattendragen så att de blir mer naturliga och att vi når kraven på miljökvalitetsnormerna för vattenmiljön. Projektet är också värdefullt för fisketurismen i regionen, säger Johan Antti, länsråd i Norrbotten.

– ReBorn är det geografiskt största naturvårdsprojektet och det största LIFE-projektet i Sverige någonsin. Åtgärderna är ett viktigt steg på vägen att nå flera miljömål, till exempel levande sjöar och vattendrag. De är också viktiga i arbetet med att bevara hotade arter som flodpärlmussla och utter samt att de kan stärka bestånden av vildlax, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Länsstyrelsen i Västerbotten är projektägare och projektet koordineras tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. – Vi kommer att genomföra projektet tillsammans med Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Nordmaling och Gällivare kommuner. Medfinansiärer är även Arvidsjaurs, Bodens, Jokkmokks, Luleås, Piteås och Älvsbyns kommuner samt SCA och Sveaskog, säger Magnus Johansson, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

– Vi har under senare år sett en positiv utveckling hos bl.a. laxen i både Norr- och Västerbottens län och med dessa pengar kan vi ytterligare förstärka denna trend, säger Stefan Larsson, laxälvsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Totalt kommer drygt 200 kilometer älvssträcka att återställas till en kostnad av cirka 124 miljoner kronor. Av dessa står EU för cirka 74 miljoner och resterande del utgörs av nationella medel. Havs- och vattenmyndigheten står för cirka 42 miljoner. Dessutom bidrar övriga partners och medfinansiärer med cirka 7 miljoner kronor tillsammans.

– Vi kommer att skapa demonstrationsområden där vi som deltar i projektet ska visa genomförda restaureringar och visa på god hänsyn i skogsbruket. För att åtgärderna ska bli långsiktigt hållbara behöver vi arbeta aktivt med hänsyn mot vatten i skogsbruket, säger Carina Jenssen, Skogsstyrelsen.

– Lögdeälven utgör en mycket viktigt resurs för en liten kommun som Nordmaling och nu kan vi stärka värdet av denna resurs ytterligare, säger Madelaine Jakobsson, kommunalråd i Nordmaling.

– En restaurering av Vassaraälv, Linaälv och Råneälvssystemet är mycket positivt både för den sportfiskeintresserade lokalbefolkningen och för turismen. Projektet innebär att Gällivare blir en ännu bättre friluftskommun, säger Tommy Nilsson, fiskekonsulent Gällivare kommun.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Larsson, Länsstyrelsen i Västerbottens län: 010-225 44 40, stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Magnus Johansson, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 010-225 53 21, magnus.r.johansson@lansstyrelsen.se

Sune Höglander, Nordmalings kommun, 0930-140 90, 070-643 67 98 sune.hoglander@nordmaling.se

Tommy Nilsson, Gällivare kommun: 0970-818 703,070-689 87 03 epost Tommy.nilsson@gallivare.se

Eva Mikaelsson, Enhetschef Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 010-225 43 56, 070-6317363

Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald, Tel: 010-698 62 90, Mobil: 072-700 52 15, E-post: per.olsson@havochvatten.se

Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.