Sundsvalls kommun

124 miljoner till gamla soptippar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 07:30 CET

Kommunen har i bokslutet för 2010 valt att göra en avsättning med 124 miljoner kronor för att kunna åtgärda gamla nedlagda soptippar i Sundsvalls kommun.

Satsningen innebär att kommunen nu kan genomföra de åtgärder för nedlagda soptippar som beskrevs i Avfallsplanen som antogs i kommunfullmäktige våren 2007.

- Det här är ju en allvarlig miljöskuld som Sundsvall har haft under många år och det känns fantastiskt bra att vi nu äntligen har möjlighet att göra oss skuldfria på det här området, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin (M). 

Det är många tippar som ska åtgärdas och arbetet är beräknat pågå till 2021.

Dessa medel ger oss nu förutsättningar att lösa det stora uppdrag som saneringen av soptipparna faktiskt innebär, säger Anneli Wikner stadsbyggnadsdirektör.

Tar hjälp av E4 bygget

Det är totalt 25 tippar som finns kvar att undersöka och åtgärda med städning och i vissa fall täckning. Uppdraget ägs av stadsbyggnadskontoret men en stor del av arbetet kommer att utföras av konsulter och entreprenörer. Överskottsmassorna från bygget av den nya E4:an och andra större infrastrukturprojekt kommer att användas som täckmassor. Dessa schaktmassor är en förutsättning för att kunna klara av åtgärderna på tipparna.  

- Vi är förberedda och har börjat vår planering. Kommunen äger inte marken vid alla soptippar vilket innebär att vi kommer att samråda med markägaren innan vi gör några utredningar och genomför åtgärder. Vi har även ett bra samarbete med miljökontoret. Nästa tipp som kommer att åtgärdas blir Tamböle gamla soptipp i Gärde. Här påbörjar vi en åtgärd tillsammans med Trafikverket under 2011 så att vi kan utnyttja överskottsmassor från bygget av E4:an i Skönsberg. Återställningen vid Tamböle kommer att vara slutförd under 2014, säger Sven-Åke Westman, miljöhandläggare.

Flera åtgärder är genomförda

Arbetet med de gamla soptipparna har pågått sedan 2004 med undersökningar och utredningar. Flera soptippar har undersökts och under 2010 återställdes även Fors gamla soptipp i Matfors.  

Kontaktpersoner

Sven-Åke Westman
Miljöhandläggare
Telefon: 060-19 12 66
E-post: sven-ake.westman@sundsvall.se

Magnus Sjödin
Kommunalråd
060-19 13 65, 070-6874152
E-post: magnus.sjodin@sundsvall.se

Anneli Wikner
Stadsbyggnadsdirektör
060-19 13 01, 073-276 13 01
E-post: anneli.wikner@sundsvall.se

Fotograf: Sven-Åke Westman