Vänsterpartiet

125 miljoner kronor till forskningen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 14:17 CEST

- Vänsterpartiet har krävt mer pengar till forskning i
budgetförhandlingarna och i det kärva ekonomiska läget är vi mycket nöjda med resultatet, säger Britt-Marie Danestig (v), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

I budgetpropositionen, som presenteras idag, tillförs Vetenskapsrådet 25 miljoner kronor för medicinsk forskning och Verket för innovationssystem (VINNOVA) får 100 miljoner kronor för att stärka den industrinära forskningen och förbättra kommersialiseringen av forskningsresultat, särskilt inom IT/telekom-området.

- Investeringar i forskning är av avgörande betydelse för att skapa tillväxt, fortsätter Britt-Marie Danestig.

I budgetförhandlingarna har Vänsterpartiet också väckt frågan om en förändring av fördelningen av de fasta forskningsanslagen till universitet och högskolor, de s.k. fakultetsanslagen. I budgetpropositionen föreslås nu att en arbetsgrupp ska se över nuvarande system för fördelning av fakultetsanslagen.

- Linköpings universitet hör till dem som förfördelas i dagens system, som baseras mer på tradition än prestation. Vänsterpartiet vill att bl.a. grundutbildningens omfattning samt kvalitet och resultat ska få en större betydelse för storleken på fakultetsanslagen, avslutar Britt-Marie Danestig.

För ytterligare upplysningar:
Britt-Marie Danestig, (v), vice ordförande i utbildningsutskottet 08-786 4596, 070-530 42 15

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se