Huddinge kommun - politik

1250 bostäder per år i Huddinge

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 10:42 CET

Ett förslag till plan för Huddinges samhällsbyggnadsprojekt är framtagen och ska hanteras av kommunstyrelsen den 23 november. Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller de projekt som kommunen kommer att arbeta med under de kommande tre åren inom såväl bostäder som arbetsplatser och samhällsservice. Under åren 2017-2019 kommer i snitt 1 250 nya bostäder om året vara inflyttningsklara och planeringen för Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd går in i ett intensivare skede.

–Huddinge växer väldigt mycket just nu och vi vill bära ledartröjan för södra Stockholms utveckling. 1250 bostäder per år kommer stå klara i Huddinge samtidigt som vi bygger ut infrastruktur, skolor, förskolor och idrottshallar, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Planen är uppdelad i tio geografiska områden för att det ska vara lätt att skapa sig en tydlig överblick. För varje område redovisas den planerade utvecklingen fram till år 2030 i form av en befolkningsprognos, och behov av exempelvis bostäder, infrastruktur och skolor.

-Den största delen av tillväxten kommer att ske i centrala Huddinge, Kungens kurva och inte minst i Flemingsberg där en ny stadskärna med handel, kultur, utbildning och resecentrum planeras. Men även övriga delar av kommunen kommer att växa under de kommande åren, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Projekten som är aktuella i de olika områdena spänner över ett brett fält. I Kungens kurva väntas en ny detaljplan för Ikeas fastigheter vinna laga kraft och programarbete för bostäder starta. I centrala Huddinge fortsätter Storängen byggas ut med nya bostäder, skolor och förskolor. Mellan våra regionala kärnor Kungens kurva och Flemingsberg kommer nya storregionala förbindelser i form av Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn planläggas

I Glömstadalen planeras en helt ny stadsdel under förutsättning att Spårväg syd byggs och i östra kommundelen pågår bland annat planläggning för verksamheter vid entrén till Skogås samt för utökning av Länna verksamhetsområde.

För mer information

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se