elskling AB

1270 procent högre elpris - svettig månad för elkunder med rörligt eller tillsvidareavtal

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 07:20 CET

Måndagen den 22 februari noterades snittpriset på den nordiska elbörsen till 497 öre/kWh. En uppgång med hela 1270 procent jämfört med 2009 år snittpris 39 öre/kWh. Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal, elskling, uppmanar nu elabonnenter att se över sina elavtal och göra aktiva elval på www.elskling.se

Vinterns kraftiga prisökning på el är resultatet av flera faktorer men i huvudsak är vädret en avgörande faktor. Den ovanligt stränga kylan i hela landet har resulterat i rekordhög förbrukning samtidigt som en torr period inneburit dåligt tillflöde till vattenmagasin.

Därmed har priserna skenat och när elskling tittar framåt ligger marknadens förväntningar för den kommande månaden på ett elpris kring 80 till 100 öre/kwh. Med andra ord ett elpris som är mer än 100 procent högre än snittet under 2009.

-       Situationen är ett bra exempel på de variationer kunder kan räkna med om de tecknar rörliga elavtal. Historiskt har det dock lönat sig med ett rörligt elavtal. Elskling rekommenderar alltid kunderna att utgå från sin privatekonomi vid val mellan fasta och rörliga avtal, säger Omid Ashrafi, en av grundarna av elskling.

Vart fjärde hushåll i Sverige har dessutom ett tillsvidareavtal som över tid varit runt 40 procent dyrare än ett rörligt eller fast avtal. Tillsvidareavtal är dyrare än rörliga elavtal och tilldelas hushåll som inte aktivt väljer avtal. Mycket bättre att aktivt välja på www.elskling.se                                                                         

-       Vi uppmanar elabonnenterna att se över sitt elavtal och göra ett aktivt val, vare sig man väljer fast eller rörligt pris. Vid valet av rörligt pris kan man sänka sin kostnad genom att välja ett bolag utan fasta avgifter och med lägre påslag på börspriset. Konsumenterna kan också bära i åtanke att de fasta priserna inte är på historiskt sett höga nivåer. Att de rörliga priserna för stunden är höga betyder alltså inte att de fasta är det, säger Omid Ashrafi.

Internettjänsten www.elskling.se startades 2007 av fem tidigare studiekamrater från KTH som efter några års erfarenhet som managementkonsulter, inom finans och IT-utveckling sammanstrålat för att skapa tjänsten www.elskling.se. Inspirationen kom från England där abonnenter sedan länge kunnat göra jämförelser och byten av elavtal på www.uswitch.com


För mer information om elskling.se

Petter Marwig, vd elskling                                                            070-771 12 51

Omid Ashrafi, marknadschef elskling                                          070-771 12 53

Om Elskling AB  - Sveriges ledande sajt för jämförelse och byte av elavtal

Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt över 75 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se. Under 2010 sexfaldigades antalet byten jämfört med 2009 och företagets omsättning steg till cirka 22 mkr.

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se