Länsstyrelsen i Jönköpings län

128 000 kronor i bidrag till Länsstyrelsen för fladdermusverksamhet år 2006

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 16:25 CET

Naturvårdverket har beslutat att lämna bidrag med 128 000 kronor till Länsstyrelsen i Jönköpings län för inventering av fladdermöss under 2006.
Tyngdpunkten på inventeringsverksamheten kommer att ligga på arten barbastell samt andra rödlistade fladdermusarter. Inventeringen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontaktperson

Henrick Blank
Biolog
Telefon: 036-39 50 37
E-post: henrick.blank@f.lst.se
Vidare läsning

Fladdermöss
http://www.f.lst.se/varverksamhet/miljonatur/naturvard/vildavaxterochdjur/fladdermoss.4.1cc5069f886f1fc457fff945.html

Länsstyrelsen i Hallands län
http://www.n.lst.se/n/