Trafikverket

13 mil väg i Skåne får säkrare sidområden

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:21 CEST

Under hösten sätter Trafikverket upp sidoräcken längs med nio vägsträckor i Skåne. Detta för att förhindra att trafikanter krockar med stenar eller träd om man kör av vägen.

– Detta är en del i vårt arbete att trimma vägarna och öka framkomligheten, säger Lars Ekman, planerare på Trafikverket.  Genom att sätta upp räcken längs med vägens sidor kan vi minska konsekvenserna vid en olycka och samtidigt behåller vi högsta tillåtna hastighet.

Följande  vägar kompletteras med sidoräcken:

  • E22 Bäckaskog–Gualöv
  • E22 Linderöd–Sätaröd
  • Väg 13 Hörby–Höör
  • Väg 11 Veberöd–Dalby–Malmö
  • Väg 11 Järrrestad–Gärsnäs–Tomelilla
  • Väg 19 förbi Bjärlöv
  • Väg 19 Nöbbelöv–Kristianstad Airport
  • Väg 19 Benestad–Herrestad–Ystad
  • Väg 17 Eslöv–N Skrävlinge–Landskrona

Arbetena beräknas starta i mitten av oktober och ska vara klara vid årsskiftet. De sträckor som först får sidoräcken är väg 13 Hörby–Höör, väg 11 Veberöd–Dalby–Malmö samt E22 Bäckaskog–Gualöv.

Arbetena kostar totalt 22 miljoner kronor.

Den vanligaste dödsolyckan är en singelolycka där fordonet kommer av vägen och voltar eller kolliderar med ett fast föremål som en sten eller ett träd.

För mer information kontakta:
Lars Ekman, planerare Trafikverket, 044-19 52 13, 076-809 52 13
Lars Nilosjö, driftledare Trafikverket, 044-19 51 11, 070-320 66 03

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00


Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.